Åtgärder och beredskap i anslutning till coronaepidemin

Koronavirus-banneri.Restriktionerna på grund av coronavirusepidemin har slopats. Undervisnings- och kulturministeriet  strävar efter att bl.a. genom understöd göra det lättare att komma igenom coronakrisen.

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder. 

Coronaviruspandemin har till stor del hanterats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, genom statsrådets restriktioner av rekommendationskaraktär och genom ändring av ett stort antal lagar, förordningar och beslut. Befogenheterna enligt beredskapslagen gällde t.ex. småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete.

Bland medborgarsamhällets aktörer är det också många organisationer och enskilda personer som har velat hjälpa andra med vardagspusslet och ställt sitt eget kunnande till förfogande. 

Statsrådet har godkänt en förordningsändring som innebär att covid-19 orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2 inte längre är en allmänfarlig smittsam sjukdom. I fortsättningen klassas covid-19 som en smittsam sjukdom som ska övervakas. Världshälsoorganisationen WHO beslutade den 5 maj 2023 att covid-19 inte längre klassas som ett internationellt hot mot folkhälsan. 

Myndigheternas ansvar

Undervisnings- och kulturministeriet förverkligar de riktlinjer och beslut som statsrådet har dragit upp samt bereder bl.a. förordningar inom verksamhetsområdet. 

Regionförvaltningsverken har befogenhet att med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar stänga t.ex. skolor och läroanstalter och besluta om t.ex. begränsningar i anslutning till sammankomster.

Utbildningsstyrelsen ger råd och producerar stödmaterial för avvikande arrangemang som föranleds av coronaviruset för anordnare av undervisning och utbildning samt skolor och läroanstalter.

Kommuner och samkommuner ansvarar för utbildnings- och kulturtjänster och är skyldiga att ha beredskap för att även under undantagstillstånd kunna sköta sina uppgifter så bra som möjligt. Högskolorna ansvarar för säkerheten inom den egna verksamheten, med beaktande av de förordningar och beslut som givits om saken.

Senaste pressmeddelanden och nyheter

Kulturturismen får närmare tre miljoner euro

UKM
Pressmeddelande 23.6.2021 10.04

Coronastöd till riksomfattande grenförbund

UKM
Pressmeddelande 21.6.2022 12.19

Över 2 miljoner euro i coronastöd för föreningshus

UKM
Pressmeddelande 16.12.2021 15.15

Idrotten får 3,4 miljoner euro i coronastöd

UKM
Pressmeddelande 5.11.2021 14.42

Anvisningar och rekommendationer