Åtgärder och beredskap i anslutning till coronaepidemin

Koronavirus-banneri.Undervisnings- och kulturministeriet samt myndigheter, institutioner och andra aktörer inom förvaltningsområdet försöker genom sina åtgärder förebygga spridningen av coronaviruset samt förmildra konsekvenserna som viruset för med sig. Ministeriet följer med situationen i samarbete med andra myndigheter.  Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder.

Undervisnings- och kulturministeriet förverkligar de riktlinjer och beslut som statsrådet har dragit upp samt bereder bl.a. förordningar inom verksamhetsområdet. Ministeriet samlar information om läget och följer med hur epidemin påverkar det egna verksamhetsområdet och de människor som använder tjänsterna. Ministeriet strävar efter att bl.a. genom understöd göra det lättare att komma igenom coronakrisen.

Regionförvaltningsverken har befogenhet att med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar stänga t.ex. skolor och läroanstalter och besluta om t.ex. begränsningar i anslutning till sammankomster.

Utbildningsstyrelsen ger råd och producerar stödmaterial för avvikande arrangemang som föranleds av coronaviruset för anordnare av undervisning och utbildning samt skolor och läroanstalter.

Kommuner och samkommuner ansvarar för utbildnings- och kulturtjänster och är skyldiga att ha beredskap för att även under undantagstillstånd kunna sköta sina uppgifter så bra som möjligt. Högskolorna ansvarar för säkerheten inom den egna verksamheten, med beaktande av de förordningar och beslut som givits om saken.

Coronaviruspandemin har till stor del hanterats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, genom statsrådets restriktioner av rekommendationskaraktär och genom ändring av ett stort antal lagar, förordningar och beslut. Befogenheterna enligt beredskapslagen gällde t.ex småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete.

Bland medborgarsamhällets aktörer är det också många organisationer och enskilda personer som har velat hjälpa andra med vardagspusslet och ställt sitt eget kunnande till förfogande. Det här arbetet lyfts fram bl.a. genom kampanjen Finland fixar det.

Senaste pressmeddelanden och nyheter

Idrotten får 3,4 miljoner euro i coronastöd

UKM
Pressmeddelande 5.11.2021 14.42

Coronaepidemin beaktas i lagen om studiestöd

UKM
Pressmeddelande 29.6.2021 14.17

Kulturturismen får närmare tre miljoner euro

UKM
Pressmeddelande 23.6.2021 10.04

Stöd till sommarjobb och sommarverksamhet för unga

UKM
Pressmeddelande 16.4.2021 11.42