Bibliotek

Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds de nationella bibliotekspolitiska riktlinjerna, förvaltningsområdets budgetproposition samt lagstiftning som gäller biliotek för beslutsfattande i riksdagen.

Ministeriet beviljar understöd för att utveckla bibliotek och deltar i arbetet för att man bättre ska kunna utnyttja de gemensamma datalagren.

Ärenden som gäller de allmänna biblioteken hör till ministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning och ärenden som gäller vetenskapliga bibliotek till högskole- och forskningspolitiska avdelningen.