Hoppa till innehåll

Samfund inom kultursektorn får 1,5 miljoner euro i coronastöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 9.59
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat sammanlagt 1 464 400 euro i coronastöd för kultursektorn till 66 sökande. Understödet är avsett för verksamhet i yrkessammanslutningar inom konst- och kultursektorn och verksamhet i sammanslutningar inom kulturarvssektorn som har försvårats eller förhindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.12.2021–28.2.2022.

Syftet är att samfund inom konst- och kultursektorn ska kunna bevara sina verksamhetsförutsättningar under coronapandemin och fortsätta sin verksamhet efter coronapandemin.

Enligt utlysningen kan understöd beviljas som behovsprövat allmänt understöd för verksamhet i samfund inom konst- och kultursektorn, såsom musik, scenkonst, cirkuskonst, danskonst, bildkonst, illustrationskonst, seriekonst, fotokonst, arkitektur, design, audiovisuell kultur, film- och mediekonst, litteratur och ordkonst, barnkultur samt övriga sammanslutningar inom konst- och kultursektorn samt till arrangörer av konst- och kulturevenemang (inklusive festivaler).

Understöd kan dessutom beviljas museer och andra sammanslutningar inom kulturarvssektorn som är verksamma utanför statsandelen och vars verksamhet består av lagstadgad musei- eller kulturarvsverksamhet.

Enligt utlysningen beviljas understöd inte för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU:s lagstiftning om statligt stöd. Med ekonomisk verksamhet avses till exempel kulturfrämjande verksamhet som i första hand finansieras genom besöks- eller användaravgifter eller andra kommersiella medel.

Mer information om understödet och beviljade understöd

Mer information: Riikka Mäkinen, sakkunnig, tfn 0295 330 040 och Satu Keinänen, sakkunnig, tfn 0295 330 012