Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet Sjötullsgatan 10. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är en del av statsrådet, som består av ministerierna och de ministrar de leds av. Ministeriet bistår regeringen i politikplanering, riktlinjer och förverkligande.

Ministeriets uppgift är att se till att den information som behövs för att fatta politiska beslut finns att tillgå. Ministeriet bereder lagar, författningar och beslut samt ärenden i anslutning till hur budgetmedlen används

Ministeriet leder också verksamheten inom sitt förvaltningsområde och representerar Finland i EU:s organ och i det internationella samarbetet.

Vilka ärenden svarar undervisnings- och kulturministeriet för?

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör enligt statsrådets reglemente:

  • forskning, utbildning och småbarnspedagogik
  • konst, kultur, idrott och ungdomsarbete
  • arkiv-, musei- och del allmänna biblioteksväsendet
  • evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt övriga religiösa samfund
  • studiestödet
  • upphovsrätt