Hoppa till innehåll

Coronastöd till riksomfattande grenförbund

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2022 12.19 | Publicerad på svenska 21.6.2022 kl. 16.12
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat sammanlagt 275 420 euro i specialunderstöd till riksomfattande grenförbund. Understöd beviljades till 13 sökande.

På grund av begränsningarna för att förebygga spridningen av coronaviruset har de idrottsfrämjande och riksomfattande grenförbunden och idrottsföreningarna drabbats av både verksamhetsmässiga och ekonomiska svårigheter. Ordnandet av tränings-, tävlings- och publikevenemang har tidvis avbrutits eller begränsats betydligt.

För att kunna ordna sin verksamhet och delta i internationell tävlingsverksamhet har de riksomfattande grenförbunden varit tvungna att genomföra testningar och ordna andra specialarrangemang.

Understöd kunde sökas av sådana riksomfattande grenförbund vars verksamhet eller betydande idrottsarrangemang hade drabbats av oförutsedda kostnader 1.12.2021–28.2.2022 till följd av de dåvarande coronarestriktionerna.

Mer information och beviljade understöd (på finska)

Mer information: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn 0295 330103

Idrott Petri Honkonen