Inloggning till e-tjänsten och fullmakter

För att kunna uträtta ärenden måste sammanslutningar skaffa Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter har ersatt den tidigare Katso-tjänsten.

Inloggning till e-tjänsten

Administrering av fullmakter för e-tjänsten