Pilotförsöket med doktorsutbildning

Pilotförsöket med doktorsutbildning är en utvidgning av forskarutbildningen 2024–2027, inom vilket 1 000 nya forskarstuderande anställs till universiteten för att avlägga doktorsexamen. I pilotförsöket utvecklar och förnyar universiteten sin praxis i fråga om doktorsutbildning. Bakom pilotförsöket ligger de målsättningar som fastställts av den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation och som ingår i regeringsprogrammet.

Genom ett anslag på 255 miljoner euro genomförs 15 pilotprojekt med doktorsutbildning inom olika forskningsområden. Av pilotprojekten ordnas nio inom ramen för Finlands flaggskeppsområden och sex inom fritt valda forskningsområden. Sammanlagt 800 doktorander fördelas till flaggskeppsområdena och 200 till övriga forskningsområden.

Pilotprojekten genomförs enligt forskningsområde av konsortier som planeras av universiteten. I det omfattande samarbetet deltar också forskningsinstitut och företag.

Målen för pilotförsöket

  • Öka antalet doktorer i Finland med beaktande av försörjningsberedskapen i fråga om kompetens.
  • Introducera mer flexibla processer och innehåll för utbildningen av doktorander.
  • Öka mobiliteten för personer med doktorsexamen mellan universitet, företag, forskningsinstitut och andra organisationer samt uppmuntra dem att satsa på mångsidiga forskarkarriärer.
  • Ta fram information om doktorsutbildningens processer och samla in uppgifter om det eventuella behovet av att reglera examenstiderna för utbildning inom den tredje cykeln.
  • Utveckla handledningspraxis och förbättra integreringen i fråga om avläggandet av en vetenskaplig eller konstnärlig påbyggnadsexamen och tidigare studier.
  • Öka doktorernas sysselsättning inom en rad olika samhällssektorer.

Frågor och svar om pilotförsöket med doktorsutbildning

Mer information

Saara Vihko, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330005   E-postadress:


Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330247   E-postadress: