Kultur och motion som stöd för integrationen 

jalkapalloilijat. KUVA: OKM Liisa TakalaKultur-, ungdoms- och motions- och idrottstjänsterna stöder integrationen. Genom att delta i verksamheten lär man på ett naturligt sätt känna nya människor. Även bibliotekstjänsterna underlättar processen med att komma in i det finländska samhället.

 

Kommunerna ordnar tjänster inom ungdomsarbete, motion och idrott för asylsökande och invandrare på lika grunder som den övriga befolkningen.

Biblioteken erbjuder gratis material, webbförbindelser och -tjänster samt utrymmen till allas förfogande. I det flerspråkiga biblioteket på olika håll i Finland finns det möjlighet att läsa litteratur på sitt eget språk. Bibliotekets material finns i samlingarna i Helsingfors stads bibliotek och Centralbiblioteket för de allmänna biblioteken, men materialen kan beställas via det egna biblioteket.

För att likvärdigheten inom kulturtjänsterna ska förverkligas förutsätts att man särskilt beaktar minoriteternas behov då man planerar tjänster och stödformer.