Frågor och svar om läroplikten

Målet är att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet. Läropliktsåldern höjs till 18 år. På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor som gäller utvidgandet av läroplikten. 

  • Fullgörande av läroplikten
  • Avgiftsfrihet
  • Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten
  • Bedömning av mängden undervisning och handledning i yrkesutbildning 

UKK-oppivelvollisuuden suorittaminen

UKK-maksuttomuus

UKK-suorittamisen ohjaus ja valvonta

UKK-Ammatillisen koulutuksen määrä

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Marja Penttilä, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330400   E-postadress:

Yhteystiedot - Yhteystietonosto