Undervisningsminister Anders Adlercreutz

Svenska folkpartiet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisningsminister Anders Adlercreutz leder undervisnings- och kulturministeriet och ansvarar för småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och kyrkliga ärenden. Minister Adlercreutz behandlar också ärenden som gäller det nordiska samarbetet vid utrikesministeriet.

Personporträtt

Anders Adlercreutz föddes i Helsingfors den 26 april 1970. Nuförtiden bor han med sin familj i sin barndoms kommun Kyrkslätt.

Adlercreutz tog studentexamen på Kyrkslätts gymnasium. Efter gymnasiet tog intresset för byggande över och han började studera till arkitekt. Adlercreutz blev utexaminerad från Tekniska högskolan 1999.

Adlercreutz politiska karriär började 2012 när han blev vald till Kyrkslätts kommunfullmäktige. Åren 2017–2023 var har fullmäktigeordförande. I riksdagen blev han invald 2015. Adlercreutz var Europa- och ägarstyrningsminister i Petteri Orpos regering under perioden 20.6.2024–5.7.2024. Innan Adlercreutz blev riksdagsledamot arbetade han som arkitekt och var delägare i en arkitektbyrå i nästan 20 år.

”Klivet ut från arkitektjobbet till politiken var verkligen stort. Samtidigt är det dock lätt att se likheter mellan en arkitekts och en politikers arbete. I båda arbeten är det fråga om att söka fungerande lösningar och beakta många olika behov. Båda kräver såväl kreativitet som långsiktighet, och i båda fallen måste du kunna sälja in dina idéer om och om igen till projektparterna”, säger Adlercreutz.

Adlercreutz har varit medlem i flera utskott: finansutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, miljöutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet. Därtill var han medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet under verksamhetsåret 2022–2023. Han var också ordförande för den svenska riksdagsgruppen 2019–2023 samt vice ordförande för Svenska folkpartiet 2016–2019. År 2024 valdes Adlercreutz till ordförande för Svenska folkpartiet.

Familjen Adlercreutz är tvåspråkig. Till familjen hör fru och fem barn. På fritiden sysslar Anders Adlercreutz gärna med motion, musik och snickeriarbeten. Vindsurfing har varit ett av hans fritidsintressen sedan han var ung, och det försöker han hinna med alltid när vindarna är gynnsamma.

Personalia

Riksdagsledamot
Svenska folkpartiet
Födelsedatum och födelseort: 26.4.1970 Helsingfors
Hemort: Kyrkslätt

Undervisningsminister 5.7.2024 -

Minister sammanlagt 402 dagar
Tidigare ministeruppgifter

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

X
Instagram
andersadlercreutz.fi

sfp.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation