Forskning och statistik om studiestödet

Undervisnings- och kulturministeriet utnyttjar i sin beredning inhemsk och internationell forskning och statistik i anslutning till bl.a. studerandes utkomst och livssituation.

Statistik i anslutning till studiestödet:

Statistik över studiestöd/ tietotarjotin (FPA, på finska)

Statistik om bl.a. antalet studerande som får studiestöd, studiepenningens storlek, statsgaranti och studielån. FPA publicerar studiestödsstatistik per månad, kalenderår och termin.

Statistikdatabasen Kelasto (FPA, på finska)

I Kelasto kan du göra rapporter på basis av egna val.

Forskning om studerandes levnadsförhållanden:

Forskning av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning  (Otus, på finska)

Eurostudent-undersökningar

Eurostudent är ett internationellt forskningsprojekt där man samlar komparativ information om europeiska högskolestuderandes socioekonomiska bakgrunder och levnadsförhållanden.