Forskning och statistik om studiestödet

Undervisnings- och kulturministeriet utnyttjar i sin beredning inhemsk och internationell forskning och statistik i anslutning till bl.a. studerandes utkomst och livssituation.

Statistik i anslutning till studiestödet:

Statistik över studiestöd (FPA)

Statistik om bl.a. antalet studerande som får studiestöd, studiepenningens storlek, statsgaranti och studielån. FPA publicerar studiestödsstatistik per månad, kalenderår och termin.

Statistik över skolresestöd (FPA)

Information om bl.a. mottagare av skolresestöd och utbetalade stöd.  

Statistikdatabasen Kelasto (FPA)

I Kelasto kan du göra rapporter på basis av egna val.

Forskning om studerandes levnadsförhållanden:

Forskning av Forskningsstiftelsen för studier och utbildning  (Otus, på finska)

Eurostudent-undersökningar

Eurostudent är ett internationellt forskningsprojekt där man samlar komparativ information om europeiska högskolestuderandes socioekonomiska bakgrunder och levnadsförhållanden.