Flerårig plan för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet beredde i enlighet med regeringsprogrammet en flerårig plan för användningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) och för andra aspekter av forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken (FoUI). Statsrådet godkände planen i juni 2024.

Planen innehåller en beskrivning av nuläget inom forsknings-, utvecklings- och innovationssystemet och av målen för systemet samt de huvudsakliga riktlinjerna för finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Statsminister Petteri Orpo lämnar statsministerns upplysning om planen till riksdagen hösten 2024.

Läs planen

Planen bereddes i en arbetsgrupp och i beredningen deltog ett stort antal aktörer inom forskning och näringsliv. Planen har varit ute på remiss.

Beredningen grundade sig på lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet, det som står skrivet om FoUI-verksamhet i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering samt den parlamentariska FoUI-arbetsgruppens riktlinjer. Vid beredningen beaktades också fördelningen av FoU-finansieringen i budgetpropositionen för 2024 och i planen för de offentliga finanserna för 2025–2028.

Mer information

Harri Länsipuro, ledande sakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Osaaminen, innovaatiot ja uudistuminen Telefon:0295047305   E-postadress:


Riina Vuorento, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330363   E-postadress: