Frågor och svar om utvecklingen av utbildningen på andra stadiet

På denna sida finns svar på frågor som gäller utvecklingen av yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen samt projektet om en högklassig utbildning på andra stadiet.

 

Ytterligare information

Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330105  


Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180