Överföring av understöd, avtalsmallar och andra mallar  

En del av understöden som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet är ämnade för vidareutdelning, så kallade överförda understöd. Understöd kan överföras till projekt eller verksamhet som drivs av någon annan än den som ursprungligen beviljats understöd endast ifall detta nämns i ministeriets beslut.

En aktör som beviljats understöd av ministeriet gör upp ett avtal om hur understödet används, övervakas och om villkor med den aktör som verkställer verksamheten eller projektet. I avtalet används ministeriets avtalsmodell för delegeringsavtal.

 Den som får överfört understöd bör

  • göra upp ett avtal enligt modellen för delegeringsavtal med den stödanvändaren
  • kontrollera att stödanvändaren lämnar in en utredning om hur understödet använts
  • lämna in en utredning till ministeriet om hur understödet använts i enlighet med understödsbeslutet

Modeller och blanketter för överförda understöd

Mall för revisionsrapport

Revisionsrapporten om användningen av understödet ska sändas som bilaga till redovisningen över användningen av understödet om ett allmänt understöd ensamt eller tillsammans med andra understöd som beviljas av undervisnings - och kulturministeriet uppgår till minst 500 000 euro. Revisionsrapporten utarbetas enligt mallen som ministeriet tagit fram.

Mall för revisionsrapport (docx)