Hoppa till innehåll

Yrkesutbildningen får 17 miljoner bl.a. för utbildning för läropliktiga och specialläroanstalter

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 13.50 | Publicerad på svenska 13.12.2021 kl. 11.29
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anordnare av yrkesutbildning 17 miljoner euro. Med finansieringen stöds utvidgningen av läroplikten särskilt vid specialyrkesläroanstalter samt tillgodoseendet av arbetskraftsbehoven. Fem miljoner euro beviljas för stödåtgärder för coronapandemin. Sammanlagt 90 utbildningsanordnare på olika håll i landet får finansiering.

Det beviljades 1 382 målinriktade studerandeår, vilket motsvarar sammanlagt 12,5 miljoner euro. Genom att öka antalet studerandeår stöds utbildningsanordnarnas möjligheter att tillgodose det ökade utbildningsbehovet i och med att läroplikten utvidgas. Samtidigt ökas tillgången på arbetskraft.

- Syftet med läropliktsreformen är att säkerställa att varje ung person lyckas avlägga en examen på andra stadiet, utan vilken det i dagens samhälle är svårt att klara sig. Det ökade utbildningsbehovet är ett tecken på att reformen fungerar, säger undervisningsminister Li Andersson.

Ett målinriktat studerandeår motsvarar de resurser som beviljas för heltidsstudier på ett år och som utbildningsanordnaren kan använda till utbildning för en studerande som varar ett helt år eller till kortare utbildningar för flera studerande. 

Fem miljoner till stödåtgärder för coronapandemin

För stödåtgärder för studerande som behövs på grund av coronavirusläget beviljades totalt fem miljoner euro. Fyra miljoner beviljades som höjning av basfinansieringen efter prövning. Finansieringen är avsedd för att fortsätta redan inledda stödåtgärder under slutet av 2021. Av stödet på 12,5 miljoner euro för målinriktade studerandeår anvisas dessutom en miljon euro för stödåtgärder för coronaläget.

Resten av finansieringen på 17 miljoner euro (ca 500 000 euro) beviljades för täckande av kostnader som föranleds av inkvarterings- och reseersättningar enligt läropliktslagen samt för tryggande av arbetskraftsbehoven och läropliktigas tillträde till utbildning i särskilt dyr utbildning.

Fokus på studerande som behöver krävande särskilt stöd

Vid beviljandet av finansiering betonades i synnerhet stödet till specialyrkesläroanstalter som ordnar utbildning för studerande som behöver krävande särskilt stöd. Av den beviljade finansieringen på 17 miljoner euro anvisas specialläroanstalter sammanlagt ca 5,4 miljoner euro.

Den finansiering som delas ut består av basfinansieringen i budgetanslaget för 2021 samt finansieringen i den tredje tilläggsbudgeten för 2021 för stödåtgärder som behövs på grund av coronavirusläget för att avhjälpa kompetensbrister.

Mottagare av tilläggsfinansiering (PDF)

Mer information:

  • överdirektör Petri Lempinen, tfn 02953 30180
  • sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292