Upphovsrätt

Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagförslag i anslutning till upphovsrätten för beslutsfattande i riksdagen och förhandlar om internationella avtal.

Ministeriet godkänner upphovsrättsorganisationer som företräder olika branscher som avtalslicensorganisationer och avtalar om deras uppgifter. Ministeriet sköter också om att gemensamt ansöka om användartillstånd för bl.a. statsförvaltningen och villa läroanstalter.

 • Upphovsrättssystemet »

  Ekonomiska rättigheter tryggar upphovsmannens utkomstmöjligheter och de moraliska rättigheterna upphovsmannens heder.

 • Upphovsrättsorganisationer »

  Upphovsrätten tillkommer automatiskt den person som skapat verket. Ekonomiska rättigheter tryggar upphovsmannens utkomstmöjligheter och de moraliska rättigheterna upphovsmannens heder.

 • Lagar, direktiv och avtal »

  Upphovsrätten regleras med hjälp av nationell lagstiftning, EU-direktiv och internationella avtal.

 • Finansiering »

  I budgeten riktas anslag till bl.a. användningsrätt och ersättningar för framställning av exemplar av verket för privat bruk.

 • Upphovsrättsrådet »

  Upphovsrättsrådet ger utlåtanden om tillämpandet av upphovsrättslagen och bistår ministeriet i upphovsrättsliga ärenden.

 • Delegationen för upphovsrättsärenden »

  Delegationen följer upp och utvärderar upphovsrättens utveckling och främjar samarbetet och informationsspridningen inom branschen.

 • Alternativt förfarande för att lösa meningsskiljaktigheter »

  I ERMI-förfarandet är det möjligt att begära en rekommendation till avgörande i fråga om meningsskiljaktigheter som gäller tillämpningen av upphovsrättslagen på onlinetjänster.