Beredningen av den utbildningspolitiska redogörelsen

Undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen inledde beredningen av redogörelsen under hösten 2019 genom att besöka skolor, andra stadiets läroanstalter och högskolor på olika håll i landet för att diskutera utbildningens och forskningens situation och utvecklingsbehov. Under beredningen drog man upp riktlinjer på lång sikt om hur man kan utveckla utbildningssystemet och forskningen.

Redogörelsens beredningsarbete utvärderas och stöds av en bredbasig parlamentarisk uppföljningsgrupp. Uppföljningsgruppen har även som uppgift att garantera samarbetet med riksdagsgrupperna. 

Webbenkät

Som stöd för beredningen genomfördes i början av 2020 en webbenkät som riktade sig till studerande, lärare och alla andra. Målet var att samla in synpunkter om framtidens Finland samt utbildningsmässiga verktyg för att förverkliga visionen. Det kom in drygt 4 000 svar på enkäten, mest aktiva var undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. 

I svaren betonades särskilt betydelsen av ren natur och miljö, arbetet mot klimatförändringen, upprätthållandet av ett utbildningssystem av hög kvalitet, främjandet av jämlikhet och rättvisa, brett samarbete mellan olika aktörer samt teknologiska innovationer. 

Sammandrag av webbenkäten (på finska)

Seminarier och diskussionstillfällen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade tillsammans med Demos Helsinki en semiarieverksad den 4 februari 2020, där en bred samling intressentgrupper diskuterade redogörelsens teman. 

Sammandrag av seminariet (på finska)

Under hösten 2020 ordnade undervisnings- och kulturministeriet diskussionstillfällen för aktörer inom det fria bildningsarbetet samt arbetsmarknadsorganisationer. 

Tidtabell för beredningen

Utkastet till utbildningsredogörelses remissrunda slutade den 22 januari 2021.

Utkastet till redogörelse har publicerats på utlåtande.fi

Upplysningar

Petri Haltia, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330096