Reform av museernas statsandelssystem

Den nya museilagen (314/2019) trädde i kraft fr.o.m. ingången av 2020. På denna sida hittar du material i anslutning till museernas statsandelsreformen samt anvisningar för museernas huvudmän.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för verkställandet av reformen i samarbete med Museiverket och Utbildningsstyrelsen.

Preliminär tidtabell för verkställandet (på finska)

 

Alueelliset vastuumuseot

10/2018 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 

15.11.2018 mennessä

Museot ilmoittavat alustavasti kiinnostuksestaan hakea alueellista vastuumuseomuseotehtävää

Ilmoitus ei ole sitova, mutta toimii jatkovalmistelun pohjana.

Alustava ilmoitus tehdään opetus- ja kulttuuriminsteriön lomakkeella (29.10. päivitetty lomake). Lomake tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected] 15.11.2018 mennessä.

01/2019
Tarvittaessa tarkentavat neuvottelut

 • maakunnissa, jossa useampia samasta tehtävästä kiinnostuneita toimijoita
 • maakunnissa, jossa johonkin tehtävään ei kiinnostuksensa ilmaisseita toimijoita

2/2019 
Museoiden hakemukset valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset alueelliseksi vastuumuseoksi nimeämiseksi

 • hakemus määrämuotoinen (lomake)
 • valtionosuuden piiriin pääsyn osalta museolain 2 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen
 • alueellisen vastuumuseotehtävän osalta museolain 8 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen
 • alueellista työtä koskeva suunnitelma kolmivuotiskaudeksi 2020–2022

3-4/2019 
Opetushallituksen kustannuskysely (2018) kaikille valtionosuuden piiriin hakeneille museoille.

 • kustannusten laskentatapa ei oleellisesti muutu
 • arvio alueelliseen työhön käytettyjen henkilötyövuosien määrästä (ei vaikuta valtionosuuden määrään)

3-5/2019
Museoviraston kanssa käytävät neuvottelut alueellisten tehtävien hoitamisesta

 • alueellista toimintaa ja palveluita koskevan suunnitelman pohjalta
 • arvio alueelliseen työhön kohdennettavien henkilötyövuosien määrästä

10/2019 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

 • museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin
 • alueellisten vastuumuseoiden nimeäminen
 • päätös yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista

 

Valtakunnalliset vastuumuseot

10/2018 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle
 

12/2018 
Nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden määräaika selvityksille

 • voimassaolevan lain 3 a §:n säädettyjen edellytysten täyttymistä koskevat selvitykset

2/2019 

Museoiden hakemukset valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimeämiseksi

 • hakemus määrämuotoinen (lomake)
 • valtionosuuden piiriin pääsyn osalta museolain 2 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen
 • valtakunnallisen vastuumuseotehtävän osalta museolain 10 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen (katsotaan täyttyvän museoilla, jotka täyttäneet voimassaolevan lain 3 a §:ssä säädetyt edellytykset)
 • valtakunnallista työtä koskeva suunnitelma nelivuotiskaudeksi 2020 – 2023
 • hakemus valtionosuuden euromääräisestä korottamisesta valtakunnallisten tehtävien perusteella (lomake; korvaa aiemman 10 %-yksiköllä korotetun valtionosuuden ja valtakunnalliset erikoismuseoiden harkinnanvaraiset toiminta-avustukset). Lomake lisätään museon hakemukseen valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimeämiseksi.

3-4/2019 
Opetushallituksen kustannuskysely koskien vuotta 2018 kaikille valtionosuuden piiriin hakeneille museoille

 • kustannusten laskentatapa ei oleellisesti muutu
 • arvio valtakunnalliseen työhön käytetyistä resursseista (ei vaikuta suoraan valtionosuuden määrään)

10/2019 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

 • museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin
 • valtakunnallisten vastuumuseoiden nimeäminen
 • päätös yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista

 

Muut valtionosuuden piiriin pyrkivät museot

10/2018 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle
 

 • opetus- ja kulttuuriministeriön tarkennettu tiedote uudistuksen toimeenpanosta

2/2019   
Museoiden hakemukset valtionosuuden piiriin pääsemiseksi

 • hakemus määrämuotoinen (lomake)
 • valtionosuuden piiriin pääsyn osalta museolain 2 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen

3-4/2019   
Opetushallituksen kustannuskysely koskien vuotta 2018

 • kustannusten laskentatapa ei oleellisesti muutu

10/2019 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

 • museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin
 • päätös yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista

 

Tiedotustilaisuudet

Neuvottelupäivät alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja tehtävien hausta

28.9.2018 (Itä- ja Pohjois-Suomi)

3.10.2018 (Etelä- ja Länsi-Suomi)

Neuvottelupäivien esitykset:

 

Neuvottelupäivä valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävistä ja tehtävien hausta

30.11.2018, Kansallismuseo

Neuvottelupäivien esitykset:

Infotilaisuus museoiden rahoituksen uudistamisesta

6.2.2019 Tallenne tilaisuudesta

Infotilaisuuden esitykset:

 

 

Pressmeddelanden

Museernas statsandelssystem förnyas

UKM
Pressmeddelande 18.10.2018 13.34

Tidigare skeden

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Joni Hiitola, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330108  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269