Vanliga frågor om yrkesutbildning

Här hittar du vanliga frågor om lagen om yrkesutbildning som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Allmänt om yrkesutbildning

Lärande på arbetsplatsen

Personlig utvecklingsplan

Erkännande av kunnande

Yrkesprov och bedöming

Specialundervisning