Rysslands invasion av Ukraina och dess konsekvenser för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Rysslands attack mot Ukraina. Som stöd för kommuner, anordnare av utbildning, högskolorna och andra aktörer inom förvaltningsområdet har vi sammanställt svar på vanliga frågor. I vår sammanställning hittar du svar på frågor som gäller bl.a. småbarnspedagogiken, anordnande av utbildning samt högskole- och forskningssamarbetet. Svaren uppdateras och nya läggs till vid behov.

Finland fördömer Rysslands invasion av Ukraina och strävar efter att hjälpa Ukraina och ukrainarna.

Finland reagerar på Rysslands aggression som en del av Europeiska unionen, som bland annat har infört olika sanktioner och restriktioner mot Ryssland. Sanktionerna och restriktionerna riktar sig mot Ryssland och Belarus som stater. Åtgärderna är inriktade till stöd för Ukraina, inte mot ryska medborgare. 

Undervisnings- och kulturministeriet påminner om att hatretorik eller våld under inga omständigheter är acceptabelt. Ingen person som är bosatt i Finland får på grundval av nationalitet eller modersmål diskrimineras till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Alla har rätt till en trygg och icke-diskriminerande lärmiljö. Det finns inget utrymme för hatretorik i Finland.

Grundskola, förskoleundervisning och småbarnspedagogikInnehållspublicerare

Läroplikt

Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Högskolor och forskning

Riktlinjer och ställningstaganden