57,4 miljoner euro för yrkesutbildning och utbildning som handleder för och examensutbildning

5.12.2022 11.23
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat anordnare av yrkesutbildning 57,4 miljoner euro genom det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2022. Med finansieringen säkerställs att den nya utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), som inleddes i början av augusti, kan ordnas på ett heltäckande sätt och stöds tillgodoseendet av arbetskraftsbehoven särskilt inom vårdbranschen. Med finansieringen stöds också den utbildning som ordnas för flyktingar från Ukraina. Dessutom riktas cirka hälften av finansieringen till stödåtgärder som krävs på grund av coronapandemin.

Finlandspris till åtta konstnärer och aktörer – 15 000 euro till varje pristagare

30.11.2022 15.00
UKM
Årets Finlandspris för förtjänstfulla konstnärer och aktörer gick till samhällspåverkaren och människorättsaktivisten Ujuni Ahmed, filmregissören och manusförfattaren Alli Haapasalo, kurator Veikko Halmetoja, skulptören Kirsi Kaulanen, skådespelaren Kaija Pakarinen, kompositören Sanna Salmenkallio, låtskrivaren och folkkonstnären Jaakko Teppo och stadsfestivalen Yläkaupungin Yö.

Lärarutbildningsforumet fortsätter sitt arbete fram till utgången av 2023

30.11.2022 9.58
UKM
Sedan 2016 har lärarutbildningen utvecklats inom Lärarutbildningsforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, i ett omfattande samarbete mellan högskolor och intressegrupper inom undervisningssektorn. Lärarutbildningsforumet omfattar alla lärarutbildningar, från utbildningen av lärare i småbarnspedagogik till högre utbildning och lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och kontinuerliga lärande. Mandatperioden för det nuvarande Lärarutbildningsforumet har förlängts till utgången av 2023.

Jämlikhetspriserna för motion och idrott och priserna för motionsfrämjande beviljades

22.11.2022 10.36
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat jämlikhetspriserna för motion och idrott och priserna för främjande av motion bland barn och unga. Priserna för motionsfrämjande beviljades enheter i programmen Småbarnspedagogiken i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Idrottslagen ändras

10.11.2022 13.46
UKM
Regeringen föreslår att idrottslagen ändras. Enligt förslaget ska bestämmelserna som gäller lagens syften och definitioner, statens idrottsråd, ändringssökande och statsbidragsmyndigheter ändras.

Den riksomfattande elevenkäten har inletts

31.10.2022 10.07
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har inlett den femte riksomfattande elevenkäten om barns och ungas hobbyönskemål i anknytning till skoldagen. Skoleleverna väljer de hobbyer som intresserar dem mest bland 81 alternativ. Den riksomfattande elevenkäten är ett led i genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Enkäten kan besvaras fram till den 16 november.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister