Regeringens överläggning om planen för de offentliga finanserna 2025–2028

16.4.2024 18.14

Statsminister Petteri Orpos regering har enats om en plan för de offentliga finanserna 2025–2028. Det slutliga beslutet om godkännande av planen fattas vid statsrådets allmänna sammanträde den 25 april. Statsbudgeten för 2025 börjar sedan utarbetas utifrån den godkända planen för de offentliga finanserna. 

Ramförhandlingar (Statsrådet)


Över 145 miljoner euro för främjande av utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

18.4.2024 13.01
UKM
Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har beviljat 145,7 miljoner euro för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet gäller åren 2024–2027.

Regeringen inleder ett åtgärdsprogram för att höja utbildningsnivån och minska anhopningen av högskoleutbildning

17.4.2024 8.11
UKM
Regeringen har förbundit sig att vidta åtgärder för att höja antalet högskoleutbildade unga vuxna så nära 50 procent som möjligt före 2030. I OECD-länderna har andelen personer i åldern 25–34 som har en högre utbildning stigit med ett tjugotal procentenheter under de senaste två decennierna och är nu 47 procent. I en internationell jämförelse är Finland ett undantag med en högskoleutbildningsgrad på 40 procent bland unga.

Nya finansieringsmodeller för högskolorna

11.4.2024 13.42
UKM
Torsdagen den 11 april godkände statsrådet ändringar i universitetens och yrkeshögskolornas finansieringsmodeller. Dessutom utfärdade undervisnings- och kulturministeriet förordningar om beräkningskriterierna för universitetens och yrkeshögskolornas basfinansiering. Genom reformerna stöds genomförandet av universitetens och yrkeshögskolornas grundläggande uppgifter och stärks högskolornas strategiarbete.

Kalevala – ett levande epos har tilldelats det europeiska kulturarvsmärket

11.4.2024 13.36
UKM
Kalevala – ett levande epos har beviljats Europeiska kommissionens kulturarvsmärke den 11 april 2024. Kulturarvsmärket delas ut till objekt i Europeiska unionen som haft en viktig betydelse för Europas historia, kultur och integration. Märket beviljades till sju objekt.

Utredning om god förvaltning inom idrotten är klar

10.4.2024 10.11
UKM
I utredningen behandlas aktuella frågor och informationsbehov när det gäller god förvaltningssed inom idrotten. Materialet baserar sig på nationella och internationella uppgifter från åren 2013–2023. I utredningen intervjuades också finländska idrottsaktörer. Lagstiftningen, organisationens egna riktlinjer och demokratin i beslutsfattandet identifierades som grund för god förvaltning. Däremot finns det brister när det gäller transparensen, representativiteten, kompetensen i fråga om innehållet i och utvecklandet av god förvaltning samt lagtolkningen, som man i fortsättningen bör ta tag i.

Råd om hur man behandlar en krissituation med elever och studerande

2.4.2024 16.59

Våldsdådet i Viertolan koulu i Vanda den 2 april är chockerande och berör människor djupt. Vi deltar i de drabbades och de anhörigas stora sorg. 

Eftersom dådet skedde i en skola under skoldagen har skolorna en särskilt viktig roll i att återställa trygghetskänslan. Utbildningsstyrelsen har publicerat material som kan fungera som stöd och minneslista då en akut kris inträffar i en skola eller en läroanstalt.


Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister
Sari Multala
Sari Multala
Forsknings- och kulturminister
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Idrotts- och ungdomsminister