Över 66 miljoner euro kan sökas för att främja jämlikheten och likabehandlingen i utbildningen

3.2.2023 12.15
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. För åren 2023–2024 kan understöd sökas till ett belopp på sammanlagt 66 miljoner euro, varav cirka 48,2 miljoner euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och cirka 17,9 miljoner euro för småbarnspedagogiken. Ansökningstiden går ut den 28 februari 2023.

Rapport från arbetsgrupp: Tre alternativa sätt att genomföra finansieringsskyldigheten för audiovisuell produktion

26.1.2023 9.35
KM UKM
En utredning om olika genomförandemodeller och konsekvenserna i fråga om den finansieringsskyldighet för audiovisuell produktion som möjliggörs genom Europeiska unionens AVMS-direktiv har blivit färdig. Arbetsgruppen har granskat möjligheten enligt AVMS-direktivet att ålägga dem som tillhandahåller audiovisuella medietjänster att investera i finländska produktioner.

Heli Jantunen, Martti Koskenniemi och Merja Penttilä får titeln akademiker inom vetenskap

19.1.2023 17.20
UKM
Heli Jantunen, Martti Koskenniemi och Merja Penttilä. (Bild: Kai Tirkkonen och Studio Kari Likonen Oy.)
Republikens president Sauli Niinistö har förlänat hederstiteln akademiker inom vetenskap till tre ytterst meriterade vetenskapsidkare. Nya akademiker inom vetenskap är professor Heli Jantunen, professor emeritus Martti Koskenniemi och forskningsprofessor Merja Penttilä.

Undervisningen i B1-språket utökas i årskurs 7

19.1.2023 13.56
UKM
Undervisningen i B1-språket (finska/svenska) utökas med en årsveckotimme i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Statsrådet utfärdade de förordningsändringar som gäller detta torsdagen den 19 januari.

Lagstiftningsändringarnas konsekvenser för verkstadsverksamheten har utretts

16.1.2023 12.05
UKM
En verkstadsarbetsgrupp har bedömt behovet av att revidera lagstiftningen om verkstadsverksamheten. Verkstadsverksamheten har genomförts som sektorsövergripande stödtjänster för kommuners, samkommuners och arbetsförvaltningens socialservice och sysselsättnings- och utbildningstjänster, och därför inverkar flera olika lagar på verkstadsverksamheten. Utöver ungdomslagen finns det dock ingen författning där det föreskrivs om ordnandet av verkstadsverksamhet.

Studerande på andra stadiet anser att studiehandledningen i stort sett fungerar bra

16.1.2023 10.43
UKM
Fountain Park och Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utrett läropliktiga gymnasie- och yrkesstuderandes åsikter om studiehandledningens mängd och tillräcklighet. Handledningen upplevs i huvudsak vara tillräcklig och fungera bra. Fountain Park utredde dessutom hur smidigt studerande på andra stadiet anser att deras studier fungerar.

Centrala förändringar inom UKM:s ansvarsområde under denna regeringsperiod

30.1.2023 13.46

Största delen av regeringsmålen har genomförts eller hinner ännu genomföras under denna regeringsperiod. I denna sammanfattning lyfter vi fram de viktigaste reformerna inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde under regeringsperioden 2019–2023.

 


Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister