Arbetsgrupp ska utreda möjligheterna att möta demografiska utmaningar inom ordnandet av grundläggande utbildning

20.2.2024 15.12
UKM
Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en bred arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till hur man kan möta de nuvarande och framtida utmaningarna med befolkningsutvecklingen inom ordnandet av grundläggande utbildning. Utredningen hänför sig till målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Universiteten beviljas tilläggsfinansiering för att utbilda tusen nya doktorander

7.2.2024 10.00
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet anvisar totalt 255 miljoner euro i tilläggsfinansiering till universiteten för att genomföra pilotprojekt med nya metoder för utbildning av doktorander 2024–2027. Genom finansieringen kan universiteten anställa sammanlagt 1 000 nya forskarstuderande för en period på tre år för att avlägga doktorsexamen.

Framtidsarbetet inom grundskolan skapar en vision för att utveckla grundskolan på lång sikt

1.2.2024 15.00
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett omfattande utvecklingsprojekt för framtidsarbetet inom grundskolan. Målet är att bedöma vilka slags färdigheter utbildningen ska ge i framtidens föränderliga samhälle. Framtidsarbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Utredning har inletts om gymnasieutbildningens särskilda utbildningsuppgifter och de riksomfattande utvecklingsuppgifter som ingår i dem

6.2.2024 14.18
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har inlett en utredning om hur väl de särskilda utbildningsuppgifterna och riksomfattande utvecklingsuppgifterna inom gymnasieutbildningen fungerar och vilka effekter de har på fördjupandet av kunnandet och skapandet av mångsidiga studiemöjligheter. I utredningen är avsikten att bedöma hur uppgifterna i fråga fungerar i förhållande till målen i lagstiftningen.

Lärarutbildningsforumet inleder sin nya mandatperiod

12.1.2024 10.44
UKM
Målet för Lärarutbildningsforumets nya fyraåriga mandatperiod (2024–2027) är att i omfattande samarbete utveckla lärarutbildningen baserat på forskning och kunskap. Lärarutbildningsforumets verksamhet samordnas av Helsingfors universitet med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten genomförs som ett gemensamt projekt mellan alla högskolor som erbjuder lärarutbildning, och högskolorna är mycket engagerade i arbetet.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Undervisningsminister
Sari Multala
Sari Multala
Forsknings- och kulturminister
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Idrotts- och ungdomsminister