Anders Adlercreutz till undervisningsminister

5.7.2024  13.30

Republikens president förordnade Anders Adlercreutz till undervisningsminister.

Samtidigt befriade presidenten på begäran Anna-Maja Henriksson från medlemskap i statsrådet och från uppdraget som undervisningsminister.

 


Undervisningsminister Adlercreutz statssekreterare och specialmedarbetare utsågs

12.7.2024 9.14
UKM
Övre raden från vänster: Nylander, Grönroos och Elfving. Nedre raden från vänster: Ollila, Palm och Westerholm.
Undervisningsminister Anders Adlercreutz har utsett Crista Grönroos, Andreas Elfving, Laura Ollila, Lisa Palm och Anita Westerholm till sina specialmedarbetare. Mikaela Nylander fortsätter i sin roll som undervisningsministerns statssekreterare.

Det beviljas 3,7 miljoner euro i stöd för försök och innovationer inom programmet Finland i rörelse

28.6.2024 15.03
UKM
Ungdåmar på promenad i höstskogen.
Foto: Helena Heiskanen / UKM
Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har genom programmet Finland i rörelse beviljat understöd för försök och innovationer som främjar olika former av motion. Totalt 31 organisationer har beviljats understöd till ett belopp av 3,7 miljoner euro. Utlysningen resulterade i 125 ansökningar.

Minister Multala: Bristen på läkare och veterinärer åtgärdas genom historiska utbildningssatsningar

20.6.2024 8.00
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Östra Finlands och Uleåborgs universitet har kommit överens om en permanent ökning av utbildningsvolymerna för läkare och veterinärer. Antalet studerande som inleder utbildning som leder till medicine licentiatexamen utökas redan vid antagningen 2024.

Programmet Finland i rörelse uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet i vardagen

18.6.2024 13.01
SHM SRK UKM
Programmet Finland i rörelse, som ingår i regeringsprogrammet, utmanar intressegrupper att tillsammans främja fysisk aktivitet i arbetet och i vardagen. Programmets mål och åtgärder presenterades den 18 juni 2024 i Helsingfors.

Ungdomar i Finland i OECD-toppen i PISA 2022-undersökningens innehållsområde för kreativt tänkande

18.6.2024 10.55
UKM
Resultaten av delområdet för kreativt tänkande i OECD:s PISA 2022-undersökning publicerades den 18 juni 2024. I undersökningen utreddes hur unga i åldern 15 år i olika länder kan ta fram olika lösningar på problemsituationer i vardagen. I Finland presterar unga högt när det gäller kreativt tänkande, och i synnerhet flickorna presterar på toppnivå. Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson gläder sig över ungdomarnas goda resultat i Finland och över att skillnaderna mellan skolorna i Finland är små i fråga om kreativt tänkande.

Det beviljas 3,7 miljoner euro i stöd för försök och innovationer inom programmet Finland i rörelse

28.6.2024 15.03
UKM
Ungdåmar på promenad i höstskogen.
Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist har genom programmet Finland i rörelse beviljat understöd för försök och innovationer som främjar olika former av motion. Totalt 31 organisationer har beviljats understöd till ett belopp av 3,7 miljoner euro. Utlysningen resulterade i 125 ansökningar.

Temat för rundabordssamtal flerspråkiga ungas deltagande och hobbyer

19.6.2024 15.31
UKM
Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist träffade onsdagen den 19 juni representanter för städerna. Olika organisationer och ungdomar vid ett rundabordssamtal med temat flerspråkiga ungas deltagande och hobbymöjligheter. Målet med tillfället var att diskutera och samla in konkreta åtgärder för att förbättra flerspråkiga ungas deltagande och hobbymöjligheter.
Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Anders Adlercreutz
Anders Adlercreutz
Undervisningsminister
Sari Multala
Sari Multala
Forsknings- och kulturminister
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Idrotts- och ungdomsminister