32 miljoner euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar

24.3.2023 14.12
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat 32 292 000 euro för byggande och understöd av idrottsanläggningar. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade sammanlagt 18 655 000 euro för sådana projekt som ministeriet fattar beslut om och vars kostnadskalkyl överstiger 700 000 euro. Sammanlagt 27 projekt beviljades understöd.

Examensdelar förbättrar flexibiliteten och valfriheten inom yrkesutbildningen

24.3.2023 12.22
UKM
Anordnare av yrkesutbildning bör uppmuntras att utnyttja examensdelar som mikromeriter inom fortbildning, tilläggsutbildning och omskolning. Arbetsgruppen för utveckling av yrkesexamina jämställer de yrkesinriktade examensdelarna med de mikromeriter som rekommenderas av Europeiska unionen. Arbetsgruppen föreslår i sin halvtidsrapport att examensdelarna i yrkes- och specialyrkesexamina ska utvecklas och utbudet ökas. Förslagen överlämnades fredagen den 24 mars till undervisningsminister Li Andersson.

Tre personer tilldelas hederstiteln konstakademiker

23.3.2023 14.30
UKM
Kuvassa taiteen akateemikot. Vasemmalta Sirkku Peltola (kuva Heikki Salo), Kaija Saariaho (kuva Maarit Kytöharju) ja Roi Vaara.
Sirkku Peltola, Kaija Saariaho och Roi Vaara. (Foto: Heikki Salo, Maarit Kytöharju och Roi Vaara.)
Republikens president Sauli Niinistö har förlänat titeln konstakademiker till dramatikern, teaterregissören och dramaturgen Sirkku Peltola, kompositören Kaija Saariaho och performancekonstnären Roi Vaara. Konstnärerna tar emot hederstiteln vid en tillställning som ordnas i Helsingfors i mars.

Över 67 miljoner euro för främjande av utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

23.3.2023 10.50
UKM
Undervisningsminister Li Andersson har beviljat drygt 67,5 miljoner euro för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet gäller åren 2023–2024. Statsunderstöd beviljades till 162 anordnare av småbarnspedagogik till ett belopp på sammanlagt drygt 18 miljoner euro. Till 204 anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades närmare 46 miljoner euro. I helheten ingår dessutom 3,5 miljoner euro för att förebygga gängbildning och brottslighet bland unga.

Färdplan för kulturturismen

23.3.2023 9.31
UKM
Färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen har färdigställts. Färdplanen sammanställer de nationella utvecklingsåtgärderna inom kulturturismen för de kommande åren och skapar en gemensam riktning för kulturturismen i framtiden. Åtgärderna i färdplanen främjar regeringsprogrammets mål om att stärka kulturturismen.

Understöd för att öka hobby- och sommarverksamheten för unga

21.3.2023 11.29
UKM
Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat understöd för att öka hobby- och sommarverksamheten för unga. Understöd beviljades 15 regionala idrottsorganisationer till det totala beloppet 2 478 000 miljoner euro.

Centrala förändringar inom UKM:s ansvarsområde under denna regeringsperiod

30.1.2023 13.46

Största delen av regeringsmålen har genomförts eller hinner ännu genomföras under denna regeringsperiod. I denna sammanfattning lyfter vi fram de viktigaste reformerna inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde under regeringsperioden 2019–2023.

 


Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister