Kyrkliga ärenden

Inom statsförvaltningen svarar undervisnings- och kulturministeriet för kyrkliga ärenden

Ministeriet föredrar eller bereder för riksdagen lagförslag som gäller bl.a. kyrkan, religionsfriheten och begravningsväsendet, riktar statsfinansiering till kyrkan för de lagstadgade uppgifterna samt beviljar understöd till registrerade religiösa samfund. Ministeriet representerar också statsmakten vid den evangelsik-lutherska kyrkans kyrkomöten.

Ministeriet strävar efter trygga religionsfriheten och att främja möjligheterna att bekänna och utöva en religion..