Kyrkliga ärenden

Inom statsförvaltningen svarar undervisnings- och kulturministeriet för kyrkliga ärenden

Ministeriet föredrar eller bereder för riksdagen lagförslag som gäller bl.a. kyrkan, religionsfriheten och begravningsväsendet, riktar statsfinansiering till kyrkan för de lagstadgade uppgifterna samt beviljar understöd till registrerade religiösa samfund. Ministeriet representerar också statsmakten vid den evangelsik-lutherska kyrkans kyrkomöten.

Ministeriet strävar efter trygga religionsfriheten och att främja möjligheterna att bekänna och utöva en religion..

 • Religionsfrihet »

  Religionsfriheten garanterar rätten att bekänna och utöva en religion, uttrycka sin övertygelse och tillhöra eller inte tillhöra ett religiöst samfund.

 • Religiösa samfund »

  De religiösa samfunden omfattar den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet samt religionssamfund som har registrerats i enlighet med lagen om religionsfrihet

 • Samhälleliga uppgifter »

  Lagstadgade uppgifter är begravningsväsendet, vissa uppgifter i samband med befolkningsregistreringen samt underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre

 • Lagstiftning »

  Ministeriet lägger fram lagförslag som gäller bl.a. kyrkan, religionsfriheten och begravningsväsendet. Sidan innehåller länkar till centrala lagar.

 • Finansiering »

  Anslagen riktas till ersättningar som kyrkan får för att ha hand om uppgifter som lagen föreskriver samt till understöd för religiösa samfund.