Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla

Koronavirus-banneri.Koronarajoituksista on luovuttu. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii tukemaan koronakriisistä ja sen vaikutuksista selviämistä mm. avustuksilla. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestämisessä ei ole enää voimassa aikaisempien lukuvuosien väliaikaisia säännöksiä tai suosituksia.

Suomessa epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. 

Koronaviruspandemiaa on hallittu suurelta osin tartuntatautilain nojalla, valtioneuvoston suositusluontoisilla rajoitustoimilla sekä muuttamalla muita lakeja, asetuksia ja päätöksiä. Jo päättyneiden poikkeusolojen aikana valmiuslain toimivaltuudet koskivat mm. varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä.

Myös kansalaisyhteiskunnan toimijoista monet järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat halunneet auttaa ja tukea toisia arjen järjestelyissä ja antaneet oman osaamisensa käyttöön.

Covid-19 on heinäkuusta 2023 alkaen luokiteltu valvottavaksi tartuntataudiksi samalla kun pandemian aiheuttanut uusi koronavirus SARS-CoV-2 poistettiin yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta. Valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen 30.6.2023. WHO ei enää luokittele koronavirusta kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. 

Varautuminen ja vastuut

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa valtioneuvoston linjauksia ja päätöksiä ja valmistelee mm. toimialalla tarvittavat säädökset. 

Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä esimerkiksi kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista.

Opetushallitus neuvoo ja tuottaa tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja kulttuuripalveluista ja niillä on velvollisuus varautua siihen, että myös mahdollisissa poikkeusoloissa ne pystyvät varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvän hoitamisen. Korkeakoulut vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta huomioiden annetut säädökset ja päätökset.

Uusimmat tiedotteet ja uutiset

Korona-avustusta myönnettiin VOS-museoille

OKM
Tiedote 25.5.2022 13.48

Ohjeita ja suosituksia