Högskolor och forskning

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för planeringen och verkställigheten av högskole- och forskningspolitiken samt bereder tillhörande författningar, statsbudgetförslag och statsrådsbeslut. Ministeriet styr högskolesystemet och de vetenskapliga inrättningarnas verksamhet samt stöder forskningsorganisationernas verksamhetsförutsättningar.