Pressmeddelanden

Högskolornas utbildningsansvar utvidgas

UKM
Pressmeddelande 10.1.2022 11.36

Preciseringar av läropliktslagen

UKM
Pressmeddelande 23.12.2021 10.20

Utredare föreslår inrättande av ett lärarregister

UKM
Pressmeddelande 17.12.2021 9.39

Över 2 miljoner euro i coronastöd för föreningshus

UKM
Pressmeddelande 16.12.2021 15.15

Nyheter