Pressmeddelanden

Statens idrottsråd tillsattes

UKM
Pressmeddelande 13.9.2023 13.54

Idrottsstipendier för vintergrenar delades ut

UKM
Pressmeddelande 29.6.2023 16.03

Finlands vetenskapspris till professor Olli Ikkala

UKM
Pressmeddelande 15.6.2023 14.30

Priset för ungdomsarbete till Seija Laitinen

UKM
Pressmeddelande 20.4.2023 15.42

Den nya kyrkolagen träder i kraft i juli

UKM
Pressmeddelande 30.3.2023 13.53

Tre personer tilldelas hederstiteln konstakademiker

UKM
Pressmeddelande 23.3.2023 14.30

Nyheter