Pressmeddelanden

Barndagspriset gick till Kuopio och Björneborg

UKM
Pressmeddelande 18.11.2022 13.55

Museernas statsandelar för 2023 har fastställts

UKM
Pressmeddelande 15.11.2022 10.26

Idrottslagen ändras

UKM
Pressmeddelande 10.11.2022 13.46

Beredningen av lärarregistret framskrider

UKM
Pressmeddelande 1.11.2022 9.00

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks

UKM
Pressmeddelande 20.10.2022 13.51

Maximipriset för studentmåltider ska höjas

UKM
Pressmeddelande 22.9.2022 13.53

Nyheter

Den riksomfattande elevenkäten har inletts

UKM
Nyhet 31.10.2022 10.07

Kvarlevor av samer begravs på nytt

UKM
Nyhet 3.8.2022 15.07