Pressmeddelanden

Idrotten får 3,4 miljoner euro i coronastöd

UKM
Pressmeddelande 5.11.2021 14.42

Utredning: Pedagogiska studier för lärare är brokiga

UKM
Pressmeddelande 15.10.2021 13.47

Upphovsrättsrådet tillsatt för perioden 2021–2024 

UKM
Pressmeddelande 30.9.2021 13.29

Ändringar i upphovsrättslagen på remiss 

UKM
Pressmeddelande 27.9.2021 17.55

Nyheter

Färdplan utarbetas för kulturturismen

UKM
Nyhet 20.5.2021 9.27