Riktlinjer och utveckling

Kuva: OKM/Elvi RistaYrkesutbildningen utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet. Här hittar du de viktigaste riktlinjerna och strategierna för yrkesutbildningen samt information om utvecklingsprojekt.

 

 

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättras kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen och man ser till att alla studerande inom yrkesutbildningen får en gedigen yrkeskompetens och goda grundläggande färdigheter för arbetet, livet och det livslånga lärandet.

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Utvidgandet av läroplikten

Utvidgandet av läroplikten

Läroplikten utvidgas till 18 år.

Utvidgandet av läroplikten

Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses utveckling och förnyande av kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet.

Främjande av kontinuerligt lärande

Utvecklingsprojekten De bästa

Kärnan i utvecklingsverksamheten är helheten De bästa, som består av fyra breda nätverksprojekt. Utvecklingsprojekten fungerar under 2017-2019.

Kontaktpersoner för projekten:

Det bästa kunnandet: [email protected], [email protected]
Den bästa servicen: [email protected]
Den bästa digihandledningen: [email protected]
Det bästa digistödet: [email protected]

Övriga utvecklingsrojekt

Förutom De bästa -projekten finns även andra projekt som arbetar med och utvecklar bl.a. individualisering, mångsidigare läromiljöer, öpna läromedel och ledningen.

Ytterligare information

Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180