Kontaktinformation till undervisnings- och kulturministeriet

I registret för personal och uppgifter hittar du kontaktuppgifter till undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän på basis av personens namn, tjänstetitel eller avdelning eller enhet

Postadress

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

Besöksadress 

Sjötullsgatan 10, Helsingfors 

Anvisningar för besökare 

Tillgänglighet

Huvudingången är tillgänglighetsanpassad. Mötescentralen är tillgänglig via en hiss. Vid mötescentralen finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Ytterligare information fås från ministeriets rådgivning, tfn 0295 160  613 eller per e-post från [email protected]   

Telefon

(växel) 0295 16001

E-post

Officiell e-postadress: [email protected] 

Tjänstemännens e-postadresser: 

Personalens e-postadresser har i regel formen [email protected] (utan skandinaviska tecken å, ä eller ö).

Om två personer har exakt samma namn får e-postadressen dessutom en extra identifikation, till exempel en bokstav, mellan förnamnet och efternamnet: [email protected]

Registratorskontor

Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors.
Registratorskontoret är öppet må-fr kl 7.30-16.15.

E-post : [email protected]
Tfn 0295 3 30020

Undervisnings- och kulturministeriets nätfakturaadress

Nätfakturaadress/OVT-kod 003702458728
Peppol-adress: 0216:003702458728
Posti Messaging  Oy:s förmedlarkod FI28768767
FO-nummer 0245872-8
Mervärdesskattenummer FI02458728

Undervisnings- och kulturministeriets kontaktuppgifter på teckenspråk