Hoppa till innehåll

Motions- och idrottsföreningar kan ansöka om drygt 5 miljoner euro i coronaunderstöd för barns och ungas idrott

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2021 16.21
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan av understöd för motions- och idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under coronepidemin. Understöden ingår i coronastödpaketet för kultur och idrott samt evenemangsbranschen som ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Understödet är avsett för att trygga motions- och idrottsföreningars fortsatta verksamhet med hänvisning till de ekonomiska konsekvenser som coronavirusepidemin har medfört. Understödet kan täcka förluster och kostnader som uppstått t.ex. till följd av tillfälligt avbrott i verksamheten eller omorganiseringar av verksamheten samt hyres- och lönekostnader.

Understöd kan sökas för kostnader som uppstått 1.6.–31.8.2021. Ministeriet kan använda högst 5,2 miljoner euro för understöden.

Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2021 kl. 16.15. Besluten fattas i november.

Mer information:

- överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330377
- överinspektör Kari Niemi-Nikkola  0295 330 103