Hoppa till innehåll

Konst- och kulturfestivaler får drygt 2 miljoner euro i coronaunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 9.11
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat konst- och kulturfestivaler sammanlagt 2 067 300 euro i coronaunderstöd. Understöd delades ut till 22 anordnare. Syftet med understöden är att hjälpa aktörerna att fortsätta och utveckla sin verksamhet samt att upprätthålla sysselsättningen.

Understöden är avsedda för etablerad och professionell konst- och kulturfestivalverksamhet som har försvårats eller förhindrats på grund av coronarestriktionerna eller rekommendationerna under perioden 1.6–31.12.2021.

- I Finland finns det många konst- och kulturfestivaler och de har en stark inverkan på regionernas och städernas kulturella och ekonomiska framgång. Festivalerna sysselsätter konstnärer och andra som utför kreativt arbete samt tillhandahållare av olika tjänster både direkt och indirekt bl.a. via turism. Med de beviljade understöden stöder vi festivalverksamhetens återhämtning och utvecklingen av verksamheten, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

- Festivalerna är ofta regionalt sett mycket viktiga aktörer som gör även små orter kända till och med globalt. I samband med festivalerna finns också ofta frivilligverksamhet som bygger upp samhörigheten och ökar människornas välbefinnande, fortsätter Kurvinen. 

Understöden ingår i coronastödpaketet för kultur-, idrotts- och evenemangssektorn som stöder sektorernas återhämtning från coronapandemin. I den tidigare ansökningsomgången för stödpaketet beviljade ministeriet festivalerna sammanlagt cirka 3,9 miljoner euro för stödbehov som uppstod i början av året.

Beviljade understöd 

Mer information: sakkunnig Eero Koski, tfn 0295 330 228