Vanliga frågor om reformen av yrkesutbildningen 

Här hittar du vanliga frågor och svar på dessa i anslutning till regeringens proposition om en ny lag om yrkesutbildning

Är det något du undrar över? Skicka din fråga till [email protected]. Vi kompletterar listan an efter.

OBS! Projektet är avslutat, sidan uppdateras inte längre. Innehåll som gäller ansökan om finansiering samt beslut har flyttats över till yrkesutbildning - förvaltning och finansiering.

Att ansöka till en utbildning

Att ansöka till en högskola

Yrkesutbildningens examensstruktur

Specialundervisning

Effektivare genomströmning

Finansiering av yrkesutbildningen

Bedömningsskalan