Center i anslutning till ungdomsarbete

Kimppajumppaa nurmikollaUndervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten vid kompetenscentrens verksamhet. Ministeriet stöder även ungdomscentrens nätverk.

Kompetenscentrum på ungdomsområdet

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrum utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

Enligt den nya ungdomslagen kan det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Enligt bestämmelsen godkänner undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrum som berättigade till statsbidrag. 

Undervisnings- och kulturministeriet godkände kompetenscentrumen på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för 2020-2023, i enlighet med tyngdpunkterna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2020-2023.

Kompetenscentren 2020-2023

1. Ungdomsarbete i kommunen

2. Lägesbilden och genomslaget i fråga om organisationer på ungdomsområdet

3. Delaktighet och påverkan

4. Riktade ungdomsarbetet

5. Digitale ungdomsarbetet

6. Ungdomsarbete i skolor och läroanstalter

Ungdomscentraler

Vid ungdomscentralerna ordnas läger- och naturskolor, läger- och kursaktiviteter för olika ungdomsgrupper och ungdomsorganisationer, socialt ungdomsarbete samt mångsidig internationell verksamhet.

Ungdomscentralerna har även fungerat som ungdomsarbetets center för metodologisk utveckling, i synnerhet inom äventyrs- och upplevelsepedagogiken och NUOTTA-handledningen. 

Ungdomscentralerna ägs av kommunerna, ungdomsorganisationerna, organisationerna som bedriver ungdomsarbete och andra sammanslutningar.  Ungdomscentralerna bildar ett nätverk specialiserat på ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet stöder centralerna med understöd.

Enligt ungdomslagen är ungdomscentralens huvudsakliga uppgift att tillhandahålla handledd verksamhet för unga året om. Ungdomsarbetet vid en ungdomscentral ska även främja de ungas internationalisering och en hållbar utveckling.

Ministeriet för årligen målstyrningsdiskussioner med ungdomscentralerna. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig.

  1. Ungdomscentralen Anjala, Kouvola
  2. Ungdomscentralen Hyvärilä, Nurmes
  3. Ungdomscentralen Vasatokka, Enare
  4. Ungdomscentralen Metsäkartano, Rautavaara
  5. Ungdomscentralen Marttinen, Virrat
  6. Ungdomscentralen Oivanki, Kuusamo
  7. Natur-, idrotts- och ungdomsturismcentret Piispala, Kannonkoski
  8. Ungdomscentralen Syöte, Pudasjärvi
  9. Ungdomscentralen Villa Elba, Karleby

Ungdomscentren i Finland

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330196   E-postadress:

Ungdomscentraler:

Marja N Pulkkinen, överinspektör
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV)

tel. 0295 330 113
[email protected]