Ändringar i upphovsrättslagen i anslutning till upphovsrättsdirektivet (DSM)

EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter inom de digitala inre marknaderna bör inkluderas i medlemsländernas lagstiftning. Undervisnings- och kulturministeriet bereder ändringarna i Finlands upphovsrättslag i anslutning till upphovsrättsdirektivet. Genomförandet av direktiven är den viktigaste reformen av upphovsrättslagstiftningen på 20 år.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Direktivet anpassar EU-ländernas upphovsrättslagstiftning till de ändringar som den digitala verksamhetsmiljön innebär för innehållsproducenter, distributörer och konsumenter. Man strävar efter att trygga upphovsrätten utan att begränsa yttrandefriheten eller andra grundläggande rättigheter.

Genom direktivet

  • förenhetligar man användarnas rättigheter att utnyttja verk inom bl.a. undervisning, datautvinning och för att göra kulturarvet tillgängligt
  • förbättrar man rättsinnehavarnas möjligheter att utöva sina rättigheter i en webbmiljö
  • garanterar man likvärdiga rättigheter att verka inom de digitala inre marknaderna

Direktivet förpliktar bl.a.

  • nyhetswebbplatser att ersätta tidningsförläggare för artiklar som används i webbtjänsten.
  • plattformtjänster (Google, Youtube, Facebook, Twitter m.fl.) att avlägsna innehåll som kränker upphovsrätten och att göra upp publiceringsavtal med rättsinnehavarna.

Direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (DSM) godkändes i EU den 15 april 2019. EU:s medlemsländer har två år på sig att göra direktivet till en del av den nationella lagstiftningen.

Pressmeddelanden

Upphovsrättslagen ändras

UKM
Pressmeddelande 2.3.2023 14.04

Ändringar i upphovsrättslagen på remiss 

UKM
Pressmeddelande 27.9.2021 17.55

Upplysningar

Anna Vuopala, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330331   E-postadress: