PISA-resultaten 2022

PISA 2022 -undersökningens resultat publicerades den 5 december 2023.  Den här gången låg fokus på matematik.

Matematik

Enligt PISA-resultaten 2022 har de finländska elevernas kunskaper i matematik försämrats. I den senaste undersökningen var medelvärdet för kunskaperna i matematik hos finländska ungdomar 484 poäng, vilket är 64 poäng lägre än toppåret 2006 (548 poäng). Finland placerade sig dock fortfarande klart ovanför OECD-medelvärdet (472).

I Finland har antalet elever med svaga kunskaper i matematik ökat och antalet med toppkunskaper minskat. I PISA 2022 hade var fjärde elev svaga kunskaper i matematik (under prestationsnivå 2). 

Inlärningsresultaten verkar ha försämrats i ett ovanligt stort antal länder. I jämförbara länder sjönk poängmedelvärdet i matematik i rentav 41 länder eller regioner, av vilka 35 länder tillhörde OECD. 

Läskunnighet

Nivån på läskunnigheten hos finländska ungdomar (490 poäng) ligger fortfarande över OECD-genomsnittet (476). Jämfört med resultaten i PISA 2018, där läskunnighet var huvudområde, har Finlands poängmedelvärde däremot sjunkit med hela 30 poäng. Liksom kunskaperna i matematik har även läskunnigheten försämrats i de flesta deltagarländer. 

Naturvetenskaper

I Finland var även medelvärdet för kunskaperna i naturvetenskaper bättre än i OECD-länderna i genomsnitt, 511 poäng. Det naturvetenskapliga kunnandet hos unga i både Finland och hela OECD har dock försvagats sedan toppåren 2006 och 2009. Den sjunkande trenden har framskridit snabbare i Finland än i OECD-länderna i genomsnitt.

Exceptionell PISA-omgång

Coronapandemin flyttade PISA-undersökningen framåt ett år från den ursprungliga tidsplanen och inverkade åtminstone indirekt på skolgången under nästan hela högstadietiden för de elever som deltog i undersökningen. 

För första gången hade man också i flera länder svårt att uppfylla kriterierna för undersökningens urvalsförfarande eller svarsgrad. Detta innebär att antingen skolornas eller elevernas svarsgrad inte uppfyllde standarderna för PISA-undersökningen. Till dessa länders resultat bör man därmed förhålla sig med viss reservation.

PISA-undersökningen 2022 i Finland genomfördes i samarbete mellan Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Centret för utbildningsevaluering vid Helsingfors universitet.

I undersökningen 2022 deltog 81 länder/regioner. 

Ytterligare information

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330140   E-postadress:


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress:

Arto Ahonen, universitetsforskare, nationell koordinator för PISA (Institutionen för utbildningsforskning vid Jyväskylä universitet), 040 839 4209, [email protected]

Jenna Hiltunen, projektforskare (Jyväskylä universitet),  040 805 4273

Mari-Pauliina Vainikainen, forskningskoordinator (Centret för utbildningsutvärdering / Helsingfors universitet), 050 318 2188