Remissrundor och höranden

Undervisnings- och kulturministeriet ber intressentgrupper om synpunkter, information och erfarenheter om ärenden som är under beredning bl.a. genom att be om utlåtanden och genom att ordna hörandetillfällen. Ministeriets intressentgrupper är bl.a. myndigheter, sakkunniga, organisationer, företag och medborgare.

Aktuella remissrundor och hörandetillfällen som ordnas av undervisnings- och kulturministeriet lyfts fram på denna sida från statsrådets projektregister.