Projekt och lagberedning

I avsnittet om projekt och lagberedning hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets lagprojekt samt andra betydande projekt.

Med hjälp av sökfunktionen tar information ur statsrådets projektregister kan du, förutom författningar och projekt, söka efter arbetsgrupper som tillsatts av ministeriet samt delegationer och andra organ.

Plan för användning av FoU-finansiering

Plan för användning av FoU-finansiering

UKM och ANM bereder en flerårig plan för användningen av finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Plan för användning av FoU-finansiering

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.

Finlandsmodellen

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024.

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Kulturarvsstrategin

Kulturarvsstrategin

Kulturarvsstrategin betraktas kulturarvet som en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom samhällets alla delområden.

Kulturarvsstrategin

Finlands LUMA-strategi 2030

Finlands LUMA-strategi 2030

Genom en omfattande strategi vill man säkerställa att den finländska kompetensen inom naturvetenskaper och matematik främjar såväl välfärden som en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Finlands LUMA-strategi 2030

Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses utveckling och förnyande av kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet.

Främjande av kontinuerligt lärande