Projekt och lagberedning

I avsnittet om projekt och lagberedning hittar du information om undervisnings- och kulturministeriets lagprojekt samt andra betydande projekt.

Med hjälp av sökfunktionen tar information ur statsrådets projektregister kan du, förutom författningar och projekt, söka efter arbetsgrupper som tillsatts av ministeriet samt delegationer och andra organ.

Utvidgandet av läroplikten

Utvidgandet av läroplikten

Läroplikten utvidgas till 18 år.

Utvidgandet av läroplikten

FUI-färdplan

FUI-färdplan

Den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. I färdplanen identifieras tre sammanhängande strategiska utvecklingsobjekt: kompetens, en ny partnerskapsmodell och den innovativa offentliga sektorn.

FUI-färdplan

Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

Programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning bygger en grund för en systematisk och långsiktig utveckling av kvaliteten på gymnasieutbildningen.

Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri.

Finlandsmodellen

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet förnyar lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning.

Lärarutbildningsforumet

Utvecklingsforum för utbildning och forskning inom rehabilitering

Utvecklingsforum för utbildning och forskning inom rehabilitering

Forumets mål är att utarbeta en plan för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering för åren 2024–2030.

Utvecklingsforum för utbildning och forskning inom rehabilitering

Utbildningsredogörelse

Utbildningsredogörelse

Genom utbildningspolitisk redogörelsen skapar man en bild av utbildningens nuläge och strategiska mål.

Utbildningspolitisk redogörelse

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättras kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen och man ser till att alla studerande inom yrkesutbildningen får en gedigen yrkeskompetens och goda grundläggande färdigheter för arbetet, livet och det livslånga lärandet.

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier

Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier

Bakom programmet står olika förvaltningsområden. Målet är ingen ska behöva uppleva mobbning, trakasserier, våld eller social utslagning i skolor och läroanstalter.

Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning

Kulturarvsstrategin

Kulturarvsstrategin

Finland bereder sin första kulturarvsstrategi som sträcker sig fram till 2030.

Beredning av kulturarvsstrategin

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den statliga finansieringen av utövande konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas.

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses utveckling och förnyande av kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet.

Främjande av kontinuerligt lärande

Utbildning för alla -programmet

Utbildning för alla -programmet

Utvecklingsprogrammet förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en jämlik start för lärandet.

Utbildning för alla -programmet

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Försöket pågår från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024.

Försök med tvåårig förskoleundervisning

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Direktivändringar i upphovsrättslagen

Undervisnings- och kulturministeriet bereder ändringar i upphovsrättslagen i anslutning till EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden.

DSM-direktivändringar i upphovsrättslagen