Kontaktuppgifter till ministeriet

Här hittar du kontaktuppgifter till de mest centrala tjänstemännen och deras medarbetare.

E-postadresser: [email protected]

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet

 

Ministeriets ledning

Kommunikationsenheten

Internationella sekretariatet

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

 

Ministeriets ledning

Undervisningsminister Li Andersson

Ministerns sekreterare Nanna Bergman
tfn 0295 3 30152

Statssekreterare Dan Koivulaakso
tfn 0295 3 30332

Ledningens assistent Elena Istukaissaari
tfn 0295 3 30019

Specialmedarbetare Niina Jurva
tfn 0295 3 30132
- Småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Specialmedarbetare Anna Mäkipää
tfn 0295 3 30113
- Gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Ledningens assistent  Anna Salmi
tfn 0295 3 30130

Specialmedarbetare Ralf Sund
tfn 0295 3 30085
- Finanspolitik

Ledningens assistent Anna Salmi
tfn 0295 3 30130

Specialmedarbetare Anna Lemström
tfn 050 472 6356
E-post: [email protected]
- Media-ansvarig och pressrelationer

Specialmedarbetare Henri Purje
tfn 0295 3 30017
- Sekreterare för Vänsterförbundets ministergrupp

Ledningens assistent Elena Istukaissaari
tfn 0295 3 30019

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen

Ministerns sekreterare Henna Takatalo
tfn 0295 3 30408

Statssekreterare Tuomo Puumala
tfn. 0295 1 61002

Ledningens assistent Kalle Pyky
tfn 295 3 30381

Specialmedarbetare Klaara Tapper
tfn 050 566 7106
- Högskoleutbildning
- Forskning
- Kommunikation och mediarelationer

Ledningens assistent Jere Kare
tfn. 0295 3 30307

Specialmedarbetare Antti Varis
tfn 0295 3 30195
- Kultur
- Ungdomsärenden
- Studiestödet
- Idrott

Ledningens assistent Jere Kare
tfn. 0295 3 30307

Kanslichef Anita Lehikoinen
tfn 0295 3 30182, fax (09) 1607 7143

Ledningens assistent Mirja Lindholm
tfn 0295 3 30225, fax (09) 1607 7143

Kommunikationsenheten

Kommunikationsdirektör  Mari-Kaisa Brander
tfn 0295 3 30399

Kommunikationsenhetens sekreterare Merja Laavola  
tfn 0295 3 30177

Småbarnspedagogik och utbildning
Kommunikationsexpert Juha Ojanen
tfn 0295 3 30221

Högskolor och forskningsärenden
Kommunikationsexpert Kosti Keistinen
tfn 0295 3 30021

Kultur-, upphovsrätts-, idrotts-, ungdoms- och kyrkliga ärenden 
Kommunikationsexpert Pia Ekqvist  
tfn 0295 3 30232

Intern kommunikation, projektkommunikation
Kommunikationsexpert Kati Järvinen (5.9. alkaen)
tfn

Svenskspråkig information, webbkommunikation 
Kommunikationsexpert Katarina Koch  
tfn 0295 3  30157

Webbkommunikation  
Chefredaktör Jaana Luostarinen  
tfn 0295 3 30199

Intern kommunikation, webbkommunikation
Kommunikationsassistent Liisa Heikkilä  
tfn 0295 3 30099

Internationella sekretariatet

Direktör för internationella ärenden Jaana Palojärvi
tfn 0295 3 30242

Sekreterare för internationella ärenden Samuli Parkkinen
tfn 0295 3 30240

Avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete

Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen
tfn 0295 3 30258

Assistent Sisko Koivisto
tfn 0295 3 30131

Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Överdirektör Petri Lempinen
tfn 0295 3 30180

Ledningens assistent Tiina Haimakainen
tfn 0295 3 30065

Ansvarsområdet för utbildning

Direktör Tiina Silander
tfn 0295 3 30188

Administrativ assistent Marika Bäckman
tfn 0295 3 30146

Avdelningen för högskole- och forskningspolitik

Överdirektör Atte Jääskeläinen
tfn 0295 330 309

Ledningens assistent Eeva Pellonperä
tfn 0295 3 30319

Ansvarsområdet för högskolepolitik

Direktör Jonna Korhonen  
tfn 0295 3 30008

Administrativ assistent Annika Bergman-Laine
tfn 0295 3 30071

Ansvarsområdet för forskningspolitik

Direktör Erja Heikkinen.
tfn 0295 3 30101

Administrativ assistent Anna Marttinen
tfn 0295 3 30025

Kultur- och konstpolitiska avdelningen

Överdirektör Riitta Kaivosoja
tfn 0295 3 30129

Ledningens assistent Minna Siltanen
tfn 0295 3 30289

Ansvarsområdet för konst och kulturarv

Direktör Minna Karvonen
tfn 0295 3 30142

Administrativ assistent Maija-Liisa Rauhamäki
tfn 0295 3 30271

Ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur

Direktör Jorma Waldén
tfn 0295 3 30338

Administrativ assistent Ritva Kankkunen
tfn 0295 3 30138

Ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

Överdirektör Esko Ranto
tfn 0295 3 30115

Ledningens assistent Sirpa Aalto
tfn 0295 3 30052

Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik

Direktör Henni Axelin
tfn 0295 3 30205

Administrativ assistent Kaija Hallikainen
tfn 0295 3 30092

Ansvarsområdet för idrott

Direktör Tiina Kivisaari
tfn 0295 3 30178

Administrativ assistent Tiia Liuskanto
tfn 0295 3 30320

Förvaltningsenheten

Förvaltningsdirektör Pia Nyblom
tfn 0295 3 30235

Administrativ assistent Miia Kiukkonen
tfn 0295 3 30078

Ekonomienheten

Ekonomidirektör Pasi Rentola
tfn 0295 3 30211

Administrativ assistent Päivi Jalonen
tfn 0295 3 30023