Idrottsorganisationer

Poika pyöräilee. Kuva: OKM/Katarina Koch

Idrottsorganisationerna har cirka 1,1, miljoner medlemmar i Finland. Ministeriet beviljar idrottsorganisationerna statsbidrag medan det främst är kommunerna som understöder lokala idrottsföreningar och lokala aktörer.

Frivillig organisations- och medborgarverksamhet utgör grunden för idrotten. Idrottsföreningarna består av grenspecifika, lokala idrottsutövare. På ett nationellt plan handlar det om grenförbund.

På lokal nivå är det främst idrotts- och motionsföreningarna som erbjuder barn, unga, vuxna och den åldrande delen av befolkningen möjlighet att röra på sig.

Riksomfattande och regionala organisationer stöder den lokala verksamheten genom att erbjuda utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet. Ministeriet satsar på årliga resultatförhandlingar med de mest betydelsefulla serviceorganisationerna inom motion och idrott.

Statsandelar till idrottsföreningar och -sällskap

Till en del finansierar ministeriet de landsomfattande och regionala motions- och idrottsorganisationernas verksamhet. Det handlar då om behovsprövat understöd och på årlig nivå är mottagarnas antal inom motion och idrott cirka 120 organisationer.

Det resultat som föreningarna visar upp är utslagsgivande när ministeriet beviljar understöd. Viktigt i sammanhanget är verksamhetens kvalitet, omfattning och dess samhälleliga betydelse. Därtill beaktas de etiska principerna och behovet av understöd.

Idrottslagen och –förordningen ger närmare upplysningar om vem som kan få stöd och om stödkriterierna. Statens idrottsråd ger till ministeriet ett utlåtande om organisationernas verksamhetsbidrag och i vilken mån en ny organisation har rätt till statsbidrag.

Utöver verksamhetsbidragen beviljar ministeriet eventuellt utvecklingsbidrag bl.a. för idrottsorganisationernas gemensamma projekt.

Det föreningsstöd som ministeriet direkt beviljar idrotts- och motionsorganisationerna är avsett att utveckla organisationernas verksamhet.

På andra webbplatser

Undervisnings- och kulturministeriets idrottsunderstöd

Ytterligare information

Sari Virta, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330377   E-postadress:


Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330054   E-postadress:


Kari Niemi-Nikkola, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330103   E-postadress: