Undervisnings- och kulturministeriets emblem

Undervisnings- och kulturministeriets emblem är en kombination av Finlands lejon och en namnlogotyp placerad vertikalt eller horisontellt. I de projekt som ministeriet stöder används huvudsakligen enbart textlogotypen.

Undervisnings- och kulturministeriet använder emblemet med lejonet huvudsakligen i sin egen verksamhet. Emblemet får användas i viktiga samarbetsprojekt där ministeriet deltar i verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriets emblem finns också som textlogotyp med en vertikal linje till vänster om den enspråkiga eller tvåspråkiga texten. Textlogotypen är blå, svart eller vit.

Undervisnings- och kulturministeriets textlogotyp kan du ladda ned från statsrådets bildbank.
Bildbankens öppna material kräver inte någon registrering.

Ladda alltid ned och använd logotypfilen i original. Det är förbjudet att kopiera logotypens text och använda den skriven med andra teckensnitt.

Ytterligare information

Liisa Heikkilä, kommunikationsassistent 
undervisnings- och kulturministeriet, Kommunikationsenheten Telefon:0295330099   E-postadress:


Merja Laavola, kommunikationsplanerare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kommunikationsenheten Telefon:0295330177   E-postadress: