Vanliga frågor om småbarnspedagogiken

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i september 2018. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om småbarnspedagogiken.

Rätten till till småbarnspedagogik

Frågor om personalen

Personalens behörighetsvillkor och uppgiftsbenämningar

Frågor av dem som genomgått socionomutbildning

Ytterligare information

Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330365  


Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330386