Utveckling av studiehandledningen 

Som ett led i utvidgningen av läroplikten inleds ett program för utveckling av studiehandledningen inom den grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Utvecklingsprogrammet fortsätter till utgången av regeringsperioden.

I fråga om elev- och studiehandledningen stärker programmet genomförandet, verksamhetssätten, samarbetet, systematiken samt kontinuiteten i synnerhet från grundskolan till andra stadiet, men också vidare till fortsatta studier eller arbetslivet.

Utvecklingsprogrammet genomförs med en nära koppling till beredningen av utvidgningen av läroplikten, programmet Utbildning för alla och programmet Rätt att kunna samt kvalitetsprogrammet för gymnasieutbildning som är under beredning.

För genomförandet av utvecklingsprogrammet har det reserverats bestående finansiering på 19 miljoner euro per år, varav 14,7 miljoner euro är finansiering som reserverats för utvidgningen av läroplikten. Därtill har 6,3 miljoner euro reserverats för utveckling av elevhandledningen och studiehandledningen.

Mer information

Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330258   E-postadress: