Årsklocka för finansieringen av yrkesutbildningen

Årsklockan innehåller en sammanställning över de viktigaste tidtabellerna för finansieringen av yrkesutbildningen. Här ingår tidtabellerna för såväl statsandelsfinansiering, strategifinansiering som för utlysning och utdelning av statsunderstöd. Årsklockan uppdateras regelbundet vid behov.