Unescos utbildningsstöd

Unesco är den enda organisationen inom FN vars mandat gäller utbildning, från småbarnsfostran till högskoleutbildning, och allt från informell till formell utbildning. Unesco erbjuder medlemsländerna utbildningspolitiskt och teknisk rådgivning, sprider god praxis och skapar partnerskap mellan offentliga, privata och icke-statliga aktörer. Regional fokus ligger på Afrika och temafokus främjande av flickors och kvinnors utbildning.

Global utbildning 2030-agendan (Global Education 2030 Agenda) och att inom ramen för den uppnå de fyra målen för Agendan för hållbar utveckling är ett av Unesco:s viktigaste uppdrag.

Till stöd för verksamheten inom utbildningssektorn har Unesco dessutom olika institut som fördjupar sig i specialområden, som till exempel Unesco:s institut för livslångt lärande i Hamburg (UNESCO Institute for Lifelong Learning), internationella institutet för utbildningsplanering i Paris (International Institute for Educational Planning) och ett institut som fokuserar på läroplaner i Genève (International Bureau of Education).

Till helheten hör dessutom det världsomspännande nätverket av Unesco-skolor (UNESCO Associated Schools Project -Network, ASP) med över 10 000 skolor och andra organisationer inom utbildningssektorn i 181 länder.  När skolorna ansöker om medlemskap i nätverket, förbinder de sig till att främja en hållbar utveckling och de färdigheter ett världsmedborgarskap kräver. Finland har varit medlem i nätverket sedan 1959. Den nationella verksamheten samordnas av Utbildningsstyrelsen.

Andra betydelsefulla nätverk inom Unesco är nätverket för högskolor och forskningsinstitut UNITWIN/UNESCO Chairs samt nätverket för lärande städer (UNESCO Global Network of Learning Cities).
Finlands kunnande inom utbildning är världsberömt, och det innebär att förväntningarna på vår utbildningssektor också ökar. Finland stöder också bland annat verksamheten inom Unescos utbildningssektor inom ramen för vår utvecklingspolitik.

Ytterligare information