Identifiering och erkännande av kunnande: Informationsresursen Koski inom fritt bildningsarbete

För att främja identifiering och erkännande av kunnande kan också uppgifter om studieprestationer inom fritt bildningsarbete registreras i informationsresursen Koski, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Ändringen gäller studieprestationer som har fri inriktning och som inte är examensinriktade, och ändringen stöder reformen av det kontinuerliga lärandet. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2021.

Lagstiftningen som gäller fritt bildningsarbete och Koski har ändrats så att även kunnande som förvärvats vid medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter framöver kan föras in i den nationella informationsresursen Koski.

I och med reformen innehåller informationsresursen uppgifter om studieprestationer i utbildningar med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet, förutsatt att 

  • huvudmannen för läroanstalten har fattat beslut om att erbjuda införande av uppgifter i informationsresursen för de studerande som deltar i utbildningen.
  • utbildningens omfattning anges i studiepoäng och beskrivningen och bedömningen av utbildningen är kompetensbaserad.
  • den studerande har gett sitt samtycke till att uppgifterna om utbildningen registreras.
  • det kunnande som förvärvats inom utbildningen har godkänts, det vill säga den studerandes kunnande motsvarar minst den nivå som ingår i den kompetensbaserade beskrivningen av utbildningen.

Som stöd för reformen har vi på denna sida samlat material och anvisningar för huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete. Den studerande kan granska sina egna studieprestationer via tjänsten Min Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för de anvisningar som hänför sig till reformen och som gäller tolkningen av lagstiftningen eller statsandelsfinansieringen. Utbildningsstyrelsen svarar för det praktiska och tekniska genomförandet av reformen (Koski-tjänsten, eGrunder-tjänsten och Min Studieinfo-tjänsten) och ger läroanstalterna anvisningar i fråga om dessa.

 

Mer information

Petra Heikkinen, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330068  


Tero Huttunen, utvecklingschef 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330219