Kulturpolitisk redogörelse


Syftet med den kulturpolitiska redogörelsen är att skapa en ambitiös framtidsbild som lyfter fram möjligheterna att utveckla Finlands konst- och kulturpolitik på lång sikt. Redogörelsen ska innehålla de åtgärder som är centrala för att uppnå målen. Målet är att statsrådet ska överlämna den kulturpolitiska redogörelsen till riksdagen hösten 2024.

Statsminister Petteri Orpos regering har i sitt regeringsprogram fattat beslut om att utarbeta en kulturpolitisk redogörelse som ska överlämnas till riksdagen. 

Framtidsbilden och åtgärderna i redogörelsen ska bygga på lägesbilden av konst- och kultursektorn och på de viktigaste förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön.

Redogörelsen bereds i nära samarbete med aktörer och intressegrupper. 

Beredning och handläggning av den kulturpolitiska redogörelsen

Beredningen av redogörelsen inleddes med att bjuda in företrädare för konst- och kultursektorn till ett gemensamt inledande möte den 27 november 2023 för att diskutera mål och metoder för utveckling av kulturpolitiken.

Som stöd för beredningsarbetet sammanställdes synpunkter från kultursektorn med hjälp av en webbenkät. 

Delta i beredningen

Vi vill att redogörelsen ska vara så inkluderande som möjligt: vi träffar och hör olika intressentgrupper under hela beredningsprocessen. Som en del av beredningen ordnar vi olika evenemang, diskussionsmöten, webbenkäter och webbworkshoppar samt höranden.

Taike: Regionturné för den kulturpolitiska redogörelsen

Kuhmo 29.2. kl. 13–16 Kuhmo-talo
Enare: 12.3. kl. 12–15 same centralen Sajos
Jyväskylä: 21.3. kl. 9–12 Jyväskylä stadshus
Vasa: 11.4. kl. 13–16 Vasa stadsbibliotek, Drama-salen
Villmanstrand: 17.4. kl. 13–16 fullmäktigesalen i Villmanstrands stadshus 
Vanda: Tidpunkt meddelas senare

Kulta ry: Vardagsrumsdebatter

Som stöd för beredningen av redogörelsen ordnar Kulta ry vardagsrumsdebatter. Målet är att under februari föra entusiastiska debattörer till vanliga vardagsrum för att dryfta konstens och kulturens framtid. Svaren från gruppdiskussionerna samlas in för att användas av arbetsgruppen för redogörelse.

Vi vill höra vad just du har att säga om kulturpolitiken

Vår ständigt öppna enkätblankett 

To support the work, an online questionnaire is carried out to gather views from the cultural sector. You can respond also in English. 

Pressmeddelanden

Beredningen av den kulturpolitiska redogörelsen inleds

UKM
Pressmeddelande 9.11.2023 10.45

Mer information

Liisa Suvikumpu, ledande sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330040   E-postadress: [email protected]


Johanna Vuolasto, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330235   E-postadress: