Studiestödsbeloppet

Laskin ja kynäStudiestödsbeloppet påverkas av den studerandes ålder, läroanstaltsnivå. Den studerandes inkomster beaktas också. 

Ifall den studerande är under 20 år och bor hos sina föräldrar kan föräldrarnas inkomster höja eller sänka studiepenningen.

Studiepenning

Studiepenningens grundbelopp (brutto) euro/månad

Studerande Euros
Gift 279,43
Självständigt boende, har fyllt 18 år 279,43
Självständigt boende 17-åring 113,57 B
Bor hos föräldrarna, har fyllt 20 år 90,85 A
Bor hos föräldrarna, 17–19 åring 43,15 B

För studerande på andra stadiet kan studiepenningen

A =  höjas med beaktande av föräldrarnas inkomster
B =  höjas eller sänkas med beaktande av föräldrarnas inkomster
 
En studerande som är vårdnadshavare till ett barn som inte fyllt 18 år kan utöver studiepenningen på 401,43 euro.

En studerande inom gymnasie- eller yrkesutbildningen som kommer från en låginkomstfamilj och är under 20 år kan få studiepenning med läromaterialstillägg (52,24 €/kk). 

Studielån

Beloppet av statsborgen för studielån 1 augusti 2024 (euro/månad)

Annan än högskolestuderande, yngre än 18 år 400
Annan än högskolestuderande, har fyllt 18 år 850
Högskolestuderande 850
Person som studerar utomlands 1 000

Bostadstillägg

Studerande som bor utomlands på hyra och dem som studerar vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem av bostadstillägget.

En studerande som studerar utomlands är berättigad till högst 210 euro i månaden i bostadstillägg och för en person som bor i läroanstaltens elevhem är 88,87 euro per månad.

Övriga studerande överförs till det allmänna bostadsbidraget.

På andra webbplatser

Med FPA:s beräkningsprogram kan du ta reda på hur mycket studiepenning, bostadstillägg och låneborgen du är berättigad till.

Beräkning av studiestöd

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: