Vanliga frågor om stöd inom småbarnspedagogiken  

Här hittar du svar på vanliga frågor om det stöd som erbjuds inom småbarnspedagogiken.

Avsikten och målet med reformen av stödet inom småbarnspedagogiken

Förvaltningsbeslut om stöd

Justering av förvaltningsbeslutet om det sker en förändring i det stöd som avses i 15 a § i lagen om småbarnspedagogik, stödåtgärderna eller platsen för småbarnspedagogik

Samarbete med vårdnadshavaren vid fattandet av förvaltningsbeslut

Allmänt, intensifierat och särskilt stöd

Allmänt stöd

Intensifierat stöd och särskilt stöd

Stödformer

Inkludering

Undervisning och rådgivning som ges av speciallärare

Överföring av uppgifter

Sektorsövergripande samarbete

Familjedagvård

Privat småbarnspedagogik

Öppen småbarnspedagogik

Ytterligare information

Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330365   E-postadress:


Tiina Linne, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330414   E-postadress: