Undervisnings- och kulturministeriets understöd

Undervisnings- och kulturministeriet stöder genom statsunderstöd bl.a. projekt som ansluter sig till utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. På den här sidan hittar du information om de olika understöden.

I anslutning till varje understöd hittar du bl.a. närmare anvisningar om ansökan och information om beviljade understöd. Du kan också logga in på ärendehanteringstjänsten genom vilken du ansöker om understödet.

Du kan begränsa sökningen bl.a. på basis av ämne. Du får fram de understöd som är aktuella för tillfället genom att i sökfältet skriva " Sök nu".
Begränsa ämnesområde