Frågor och svar om statsandelsreformen för performativ konst

Statsfinansieringen av performativ konst, dvs. musik, teater, dans, cirkus och performancekonst, förnyas. På denna sida finns svar på vanliga frågor om statsandelsreformen för performativ konst. Uppgifterna uppdateras när beredningen framskrider.

Mer information

Joni Hiitola, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330108   E-postadress:


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330285   E-postadress: