Hoppa till innehåll

Över 2 miljoner euro i coronastöd för föreningshus

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 15.15
Pressmeddelande
Föreningshuset i Karlö. Foto: Tuomas Uusheimo / Finlands Hembygdsförbund

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanslutningar som upprätthåller föreningshus sammanlagt 2 150 000 euro för att täcka kostnaderna för underhållet av föreningshus i form av s.k. coronastöd. Med understödet vill man stödja verksamhetsförutsättningarna för och kontinuiteten i verksamheten för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus.

Understödet får användas för kostnader för underhåll av ifrågavarande byggnader och kan gälla bl.a. el-, uppvärmnings- och vattenavgifter, avgifter för tele/datakommunikation, försäkringar, fastighetsskatt, fastighetsskötsel och lönekostnader, nödvändiga reparationer samt andra eventuella utgifter för att hålla byggnaderna i skick.

- Föreningshusens betydelse som utrymmen för kultur och medborgarverksamhet samt för gemenskapen är stor. I och med coronarestriktionerna har många föreningar haft svårt att klara de nödvändiga utgifterna, då man inte kunnat använda sina utrymmen och därmed inte fått några intäkter. Coronastöden för föreningshusen är till för de här behoven, säger forsknngs- och kulturminister Antti Kurvinen

Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 667 ansökningar. Understöd beviljades 637 sökande. Undervisnings- och kulturministeriet har fått ett utlåtande om ansökningarna av Finlands Hembygdsförbund rf.

Tidigare har sammanlagt 2,3 miljoner euro beviljats i coronastöd för föreningshus.

Beviljade understöd

Mer information: sakkunnig Sanna Käyhkö, tfn 0295 330 111
 

Antti Kurvinen Kultur