Anvisningar för yrkesutbildningsanordnarna

Kondiittoriopiskelijan tekemiä leivonnaisia. Kuva: Skills Finland/Jukka Katajamäki Här hittar du centrala beslut, anvisningar och blanketter som gäller yrkesutbildning och anordnare av yrkesutbildning.

Undervisnings- och kulturministeriets brev till anordnare av yrkesutbildning

Breven är på finska om motsvarande svenskspråkiga brev inte finns att tillgå.

9.6.2023, VN/18213/2023
Tillämpning av författningar vid examensexport

6.2.2023, VN/2684/2023
Anordnandet av yrkesutbildning, ledningen av den utbildning som ordnas på en arbetsplats och övervakningen av avtalen

1.12.2022, VN/32532/2022
Utländska studerande inom gymnasieutbildningen

19.3.2021, VN/8022/2021
Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt anvisningar
Anvisning om ansökningsblanketter
Ansökningsblankett 1 Grundläggande yrkesutbildning (docx)
Ansökningsblankett 2 för ytterligare yrkeskvalifikationer (docx)

Webbseminarium 4.2.2021:
Tillstånd att ordna yrkesexamina och yrkesutbildning -ändring
Webbseminariet frågor och svar

28.1.2021, VN/2239/2021
Meddelande till anordnare av yrkesutbildning om ansökan om tillstånd att ordna yrkesexamen inom funktionshinderområdet

23.9.2020, VN/21050/2020
Justering av minimiantalet studerandeår i tillstånden att anordna
yrkesexamina och yrkesutbildning

Bilaga Justeringsförslag för minimiantalet studerandeår från och med 1.1.2021

15.5.2020, VN/9799/2020
Ordnande av utbildnin exempel massagebranschen

23.3.2020
Uppehållstillstånd och yrkesutbildning som ordnas på en arbetsplats (läro- och utbildningsavtal)

10.12.2019
Innehållet i planen för bedömning av kunnandet

8.4.2019
Ordnande av yrkesinriktade examina och yrkesutbildning som fängelseundervisning

25.2.2019
Anvisning om uppföljning och rapportering av pilotförsök inom yrkeskompetens

19.2.2019
Slutförande av utbildningar när anordnartillståndet ändras

12.9.2018, Dnr OKM/41/531/2018
Ändring av tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning
Ansökan om ändring av tillståndet att ordna yrkesinriktade examina och utbildning

10.9.2018
Anvisning: Utbildning som ordnas på en arbetsplats inom yrkesutbildningen och anmälan om farliga arbeten som utförs av unga arbetstagare 10.9.2018

6.2.2018
Anvisningar om anskaffning av utbildning och samarbete med andra aktörer  

11.5.2017, Dnr OKM/185/531/2017
Inledande av beredningen av förnyandet av anordnartillstånden inom yrkesutbildnigen

14.12.2016, Dnr OKM/238/5222016
Statsunderstöd för förhöjd utbildningsersättning inom läroavtalsutbildning
Bilaga 1 Utfallet av förhöjd utbildningsersättning (xls)
Bilaga 2 Ansökningsblankett Förhöjd utbildningsersättning till arbetsgivare (doc)

30.9.2016, Dnr OKM/26/221/2016
Ansökan om läroavtalsplatser för yrkesinriktad tilläggsutbildning för år 2017 och justering av det maximala antalet för 2016
Bilaga (doc)

26.5.2016, Dnr OKM/41/592/2016
Utvecklingsprogram för yrkesutbildningens anordnarstruktur
Blankett 1
Blankett 2

7.10.2015, Dnr OKM/232/531/2015
Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
Bilaga
Anvisning för bilagan